Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0018(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0218/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0218/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.31
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0319

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

20. Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

Η María Sornosa Martínez παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen και Carl Schlyter.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου