Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0018(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0218/2007

Ingediende teksten :

A6-0218/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.31
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0319

Notulen
Maandag 9 juli 2007 - Straatsburg

20. Kwikhoudende meettoestellen ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martin Callanan, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen en Carl Schlyter.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.31 van de notulen van 10.7.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid