Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0018(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0218/2007

Predkladané texty :

A6-0218/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0319

Zápisnica
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg

20. Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martin Callanan v mene skupiny PPE-DE, Dorette Corbey v mene skupiny PSE, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE, Leopold Józef Rutowicz v mene skupiny UEN, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Urszula Krupa v mene skupiny IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen a Carl Schlyter.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.31 zápisnice zo dňa 10.7.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia