Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0276(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0270/2007

Внесени текстове :

A6-0270/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.37
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0325

Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

21. Инвентаризация, класификация и защита на европейската критична инфраструктура * (разискване)
CRE

Доклад по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията).

Jeanine Hennis-Plasschaert представи доклада.

Изказаха се: Harald Ettl (докладчик по становището на комисията ECON), Renate Sommer (докладчик по становището на комисията TRAN), Herbert Reul, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko и Franco Frattini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.37 от протокола от 10.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност