Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0276(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0270/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0270/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.37
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

21. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Jeanine Hennis-Plasschaert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : Harald Ettl (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Renate Sommer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου