Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0276(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0270/2007

Ingediende teksten :

A6-0270/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.37
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0325

Notulen
Maandag 9 juli 2007 - Straatsburg

21. Inventarisatie, aanmerking en bescherming van Europese kritieke infrastructuur * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Jeanine Hennis-Plasschaert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Harald Ettl (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Renate Sommer (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Herbert Reul, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.37 van de notulen van 10.7.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid