Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0257/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0257/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 22
CRE 09/07/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0317

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

22. Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») ***III (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Diana Wallis A6-0257/2007

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Andrzej Jan Szejna.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου