Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

24. Λήξη της συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου