Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 7.Внесени документи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 11.Петиции
 12.График за 2008 г.
 13.Ред на работа
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I - Добавки в храни ***I - Хранителни ензими ***I - Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (разискване)
 16.Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) ***II - Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (разискване)
 17.Управление на рисковете от MON 863 (разискване)
 18.Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)
 19.Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)
 20.Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (разискване)
 21.Инвентаризация, класификация и защита на европейската критична инфраструктура * (разискване)
 22.Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) ***III (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (225 kb) Списък на присъствалите (57 kb) 
 
Протокол (197 kb) Списък на присъствалите (33 kb) 
 
Протокол (268 kb) Списък на присъствалите (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност