Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 11.Αναφορές
 12.Χρονοδιάγραμμα 2008
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων ***I - Πρόσθετα τροφίμων ***I - Ένζυμα τροφίμων ***I - Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες ***I (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας ***II - Δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (συζήτηση)
 17.Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863 (συζήτηση)
 18.Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (συζήτηση)
 19.Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)
 20.Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***II (συζήτηση)
 21.Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας * (συζήτηση)
 22.Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») ***III (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (198 kb) Κατάσταση παρόντων (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου