Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 9. juuli 2007 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide koosseis
 6.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 11.Petitsioonid
 12.2008. aasta ajakava
 13.Tööplaan
 14.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 15.Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I - Toidu lisaained ***I - Toiduensüümid ***I - Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I (arutelu)
 16.Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) ***II - Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (arutelu)
 17.MON 863 riskijuhtimine (arutelu)
 18.PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (arutelu)
 19.Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (arutelu)
 20.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II (arutelu)
 21.Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimine, määramine ja kaitse * (arutelu)
 22.Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***III (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Kohalolijate nimekiri (33 kb) 
 
Protokoll (235 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika