Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov
 6.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 11.Petície
 12.Kalendár schôdzí na rok 2008
 13.Program práce
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I - Potravinárske prídavné látky ***I - Potravinárske enzýmy ***I - Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (rozprava)
 16.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II - Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (rozprava)
 17.Riadenie rizík z MON 863 (rozprava)
 18.Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (rozprava)
 19.Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)
 20.Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (rozprava)
 21.Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (rozprava)
 22.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (183 kb) Prezenčná listina (33 kb) 
 
Zápisnica (260 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia