Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 9 juli 2007 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 11.Framställningar
 12.Sammanträdeskalendern för 2008
 13.Arbetsplan
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I - Livsmedelstillsatser ***I - Livsmedelsenzymer ***I - Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (debatt)
 16.Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II - Åtgärder för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar (debatt)
 17.Hantering av riskerna med MON 863 (debatt)
 18.Avtal med Amerikas förenta stater om passageraruppgifter (debatt)
 19.Den inre el- och gasmarknaden (debatt)
 20.Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II (debatt)
 21.Registrering, klassificering och skydd av viktig europeisk infrastruktur * (debatt)
 22.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (195 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Närvarolista (33 kb) 
 
Protokoll (244 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy