Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 199k
Luni, 9 iulie 2007 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 6.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 11.Petiţii
 12.Calendarul 2008
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 15.Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari ***I - Aditivi alimentari ***I - Enzime alimentare ***I - Arome şi ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante ***I (dezbatere)
 16.Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) ***II - Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (dezbatere)
 17.Gestionarea riscurilor MON 863 (dezbatere)
 18.Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (dezbatere)
 19.Perspectivele pieţei interne a gazelor şi a energiei electrice (dezbatere)
 20.Dispozitive de măsurare care conțin mercur ***II (dezbatere)
 21.Recensământul, clasificarea şi protejarea infrastructurilor critice europene * (dezbatere)
 22.Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) ***III (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie ca urmare a ultimelor atentate de la Londra, Glasgow şi din Republica Yemen. Dumnealui a condamnat încă o dată actele de terorism şi şi-a exprimat, în numele Parlamentului, solidaritatea cu familiile victimelor.

Parlamentul a ţinut un minut de reculegere în memoria victimelor terorismului.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Marie Anne Isler Béguin a anunţat că, datorită faptului că este conducătoarea misiunii de observare a alegerilor din Sierra Leone, nu poate fi prezentă în perioada de sesiune în curs.


4. Componenţa Parlamentului

Prin scrisoarea din data de 4.07.2007, autorităţile franceze competente au făcut cunoscut faptul că procedurile legate de alegerea lui Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici şi Jean-Claude Fruteau în Adunarea Naţională s-au încheiat şi au comunicat numele înlocuitorilor acestora.

Preşedintele constată locurile vacante cu începere de la 26.06.2007. Dumnealui a luat act de numirea, începând cu 04.07.2007, lui Roselyne Lefrançois, în locul lui Marie-Line Reynaud, a lui Pierre Pribetich, în locul lui Pierre Moscovici, şi a lui Catherine Neris, în locul lui Jean-Claude Fruteau.

Autorităţile italiene competente au făcut cunoscută alegerea doamnei Marta Vincenzi într-o funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul privind alegerea reprezentanţilor Parlamentului European prin sufragiu universal şi au anunţat Preşedintele în legătură cu numele înlocuitorului acesteia.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, a constatat locul vacant cu începere de la 30.06.2007 şi a luat act de numirea lui Francesco Ferrari începând cu 05.07.2007, în locul doamnei Marta Vincenzi.

Francesco Ferrari a făcut cunoscut faptul că va adera la Grupul ALDE.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Roselyne Lefrançois, Pierre Pribetich, Catherine Neris şi Francesco Ferrari se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European.


5. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului ITS, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

ECON: Slavi Binev

IMCO: Desislav Chukolov

AFCO: Ashley Mote.


6. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind post-echiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate (3620/3/2007 - C6-0223/2007 - 2006/0183(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă (3608/2/2007 - C6-0220/2007 - 2005/0265(COD))

- Regulament al Parlamentui European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (3609/4/2007 - C6-0221/2007 - 2005/0156(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi competenţelor agenţilor invitaţi (3616/2/2007 - C6-0222/2007 - 2006/0140(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (3604/5/2007 - C6-0219/2007 - 2005/0020(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (ROMA II) (3619/3/2007 - C6-0199/2007 – 2003/0168(COD)).


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC22/2007 - Secţiunea III - Comisie (SEC(2007)0680 - C6-0191/2007 - 2007/2159(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC24/2007 - Secţiunea III - Comisie (SEC(2007)0682 - C6-0192/2007 - 2007/2160(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor si ale remorcilor, precum şi la amplasamentul şi modul de aplicare a acestora (versiune codificată) (COM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de virament de credite DEC23/2007 - Secţiunea III - Comisie (SEC(2007)0681 - C6-0194/2007 - 2007/2161(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul pentru 2007 - Situaţia generală a veniturilor - Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor pe secţiuni - Secţiunea III - Comisia (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

CULT, ITRE, CONT, LIBE

- Propunere de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecţii internaţionale (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de Decizie a Consiliului în ceea ce priveşte Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Panama privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (COM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (COM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe (COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (COM(2007)0376 - C6-0204/2007 - 2007/0129(COD))

retrimis

fond :

EMPL

- Propunere de regulament (Euratom) al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor după un accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică - (versiune codificată) (COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

retrimis

fond :

AFCO

- Propunere de virament de credite DEC25/2007 - Secţiunea III - Comisie (SEC(2007)0683 - C6-0207/2007 - 2007/2164(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC26/2007 - Secţiunea III - Comisie (SEC(2007)0684 - C6-0208/2007 - 2007/2165(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: Proposal for a Decision of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting with the Council on the conclusion of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and the United States of America, on the other hand (COM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD))

retrimis

fond :

ENVI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- * Raport privind propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 601/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 care prevede anumite măsuri de control ce pot fi aplicate activităţilor de pescuit în zona cuprinsă de Convenţia privind conservarea resurselor marine vii din Antarctica şi abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 3943/90, (CE) nr. 66/98 şi (CE) nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)) - PECH - Raportoare: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

- Raport cu privire la raportul intermediar de activitate 2006 al Fostei Republici Iugoslave Macedonia (2006/2289(INI)) - AFET - Raportor: Erik Meijer (A6-0214/2007)

- Raport privind raportul special nr. 9/2006 al Curţii de Conturi Europene privind costurile de traducere ale Comisiei, Parlamentului şi Consiliului (2007/2077(INI)) - CONT - Raportor: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

- * Raport privind propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

- Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de-o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (2007/2015(INI)) - AFET - Raportor: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

- Raport privind punerea în aplicare a primului pachet feroviar (2006/2213(INI)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A6-0219/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN - Raportor: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - ENVI - Raportor: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

- * Raport privind propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, sub aspectul competenţelor de execuţie conferite Comisiei (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)) - LIBE - Raportor: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

- Raport privind introducerea, în Regulamentul de procedură al Parlamentului European, a unui nou articol 204a privind rectificările (2005/2041(REG)) - AFCO - Raportor: Richard Corbett (A6-0229/2007)

- Raport privind modificarea articolului 201 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind aplicarea sau interpretarea Regulamentului de procedură (2006/2192(REG)) - AFCO - Raportor: Richard Corbett (A6-0230/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)) - ENVI - Raportor: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (reformare) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)) - ITRE - : Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

- Raport privind o viitoare politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană privind oceanele şi mările (2006/2299(INI)) - TRAN - Raportor: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

- ***I Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări şi pensii ocupaţionale, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)) - ECON - Raportoare: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viaţă, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)) - ECON - Raportoare: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/68/CE privind reasigurarea, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)) - ECON - Raportoare: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - ECON - Raportoare: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)) - ECON - Raportor: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

- Raport privind rolul şi eficienţa politicii de coeziune în reducerea decalajelor de dezvoltare din regiunile cele mai sărace din UE (2006/2176(INI)) - REGI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

- ***I Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)) - ECON - Raportor: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)) - TRAN - Raportor: Markus Ferber (A6-0246/2007)

- Raport privind modernizarea legislaţiei muncii pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea (2007/2023(INI)) - EMPL - Raportor: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Raport privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea albă (2006/2270(INI)) - ECON - Raportor: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

- Raport privind perspectivele pieţei interne a gazelor şi energiei electrice (2007/2089(INI)) - ITRE - Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

- Raport privind cererea de apărare a imunităţii şi privilegiilor lui Ashley Mote (2007/2122(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

- Raport privind cererea de apărare a imunităţii şi privilegiilor Alessandrei Mussolini (2006/2301(IMM)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni şi a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu privire la condiţia întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)) - JURI - Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 954/79 privind ratificarea de către statele membre a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferinţele maritime sau aderarea acestor state la convenţie (COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)) - ECON - Raportor: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

- * Raport referitor la recomandarea pentru o decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiată la 26 iulie 1995, întemeiată pe dispoziţiile articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)) - LIBE - Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

- * Raport referitor la recomandarea în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)) - LIBE - Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

- Raport privind raportul anual pe 2007 privind zona euro (2007/2143(INI)) - ECON - Raportor: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

- * Raport privind recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)) - LIBE - Raportor: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

- Raport privind Raportul anual 2006 al BCE (2007/2142(INI)) - ECON - Raportor: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

- Raport privind Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul 2007 (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD)) - BUDG - Raportor: James Elles (A6-0268/2007)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)) - LIBE - Raportoare: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)) - LIBE - Raportoare: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)) - LIBE - Raportor: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (08937/2007 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)) - AFET - Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

- Raport privind minimizarea costurilor administrative impuse de legislaţie (2005/2140(INI)) - CONT - Raportor: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)) - ENVI - Raportor: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind restricţiile la comercializarea anumitor dispozitive de măsurare care conţin mercur (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)) - ENVI - Raportoare: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)) - LIBE - Raportoare: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) de către deputaţi

3.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 109 din Regulamentul de procedură) (B6-0133/2007)

- pentru Comisie:

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

- pentru Consiliu

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4) de Comitetul de conciliere

- Proiect comun adoptat de comitetul de conciliere privind regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

5) de Delegaţia Parlamentului la Comitetul de conciliere

- ***III Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)) - CODE - Raportoare: Diana Wallis (A6-0257/2007)


8. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente::

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0032/2007) Helmuth Markov, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Evoluţiile recente ale relaţiilor comerciale bilaterale cu China (B6-0129/2007);

- (O-0036/2007) Gianluca Susta şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Kader Arif, în numele Grupului PSE, Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Vittorio Agnoletto şi Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Consiliului: Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (B6-0130/2007);

- (O-0037/2007) Gianluca Susta şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Kader Arif, în numele Grupului PSE, Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Vittorio Agnoletto şi Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Comisiei: Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (B6-0131/2007);

- (O-0041/2007) Jan Andersson, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Detaşarea lucrătorilor (B6-0132/2007);

- (O-0033/2007) Miroslav Ouzký, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (B6-0134/2007);

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Mario Borghezio, privind persecuţia creştinilor în ţările arabe şi în restul lumii (0065/2007);

- Arlene McCarthy, Gérard Onesta şi Georgs Andrejevs, privind ţigaretele antiincendiu (0066/2007);

- Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre şi Luisa Morgantini, privind pedeapsa cu moartea în Belarus (0067/2007);

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov şi Slavi Binev, privind genocidul comis de turci împotriva populaţiei bulgare în anii 1876-1877 (0068/2007);

- Andreas Mölzer, privind infracţionalitatea în rândul solicitanţilor de azil (0069/2007);

- Bogusław Rogalski, privind decizia de a o priva pe dna XX, de naţionalitate poloneză, de drepturile ei parentale, în favoarea dlui XX, de naţionalitate norvegiană, suspectat că a abuzat sexual de fiica lor (0070/2007).


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord între Comunitatea Europeană şi guvernul Republicii Kârgâstan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene;

- Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte.


10. Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


11. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos, au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 191 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

22.06.2007

de Uwe Herzog (nr. 353/2007);

de Giorgio Bortini (nr. 354/2007);

de Giorgio Bortini (nr. 355/2007);

de Otwin Schneider (nr. 356/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 357/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 358/2007);

de Rainer Müller (nr. 359/2007);

de Udo Anders (nr. 360/2007);

de Rudolf Hotz (nr. 361/2007);

de Manfred Böhm (nr. 362/2007);

de Doris Müller (nr. 363/2007);

de Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (nr. 364/2007);

de Heinz Blume (nr. 365/2007);

de Jack Morin (nr. 366/2007);

de Eugenia Iliescu (nr. 367/2007);

de Hartwig Wendhausen (nr. 368/2007);

de Michael Heilig (nr. 369/2007);

de Gisela şi Wilfried Ruffing (nr. 370/2007);

de Günther Daumenlang (nr. 371/2007);

de Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (nr. 372/2007);

de Isabelle Borg (nr. 373/2007);

de Barbara Bode (nr. 374/2007);

de Singam Narendrasingam (nr. 375/2007);

de Teresa McDonnell (nr. 376/2007);

de Joan Borg Cardona (nr. 377/2007);

de Lesley Gail Kreupl (nr. 378/2007);

de Alvin Slack (nr. 379/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 380/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 381/2007);

de Joseph Fsadni (nr. 382/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 383/2007);

de Birgit Garthe (nr. 384/2007);

de Octavian Cocoş (nr. 385/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 386/2007);

de Ann Kelly (nr. 387/2007);

de Brent Gardner (nr. 388/2007);

de GJW şi PJ Hall (nr. 389/2007);

de Patrick Heffernan (nr. 390/2007);

de Elaine Comet (nr. 391/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 392/2007);

de Gordon McGinn (nr. 393/2007);

de Peter Welz (nr. 394/2007);

de Alan Handforth (nr. 395/2007);

de Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico)

(nr. 396/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 397/2007);

de Ignacio López Gil (nr. 398/2007);

de Antonio Tortosa López (nr. 399/2007);

de Sergil Garriga Llovet (nr. 400/2007);

de Golden-Line SPRL (10 semnături) (nr. 401/2007);

de Dimitar-Dimtchev Sabev (nr. 402/2007);

de Jean-Marie Godot (nr. 403/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 404/2007);

de Carla Cocco (nr. 405/2007);

de Claudio Falcone (nr. 406/2007);

de Carlo Renato Gaspare Casertano (nr. 407/2007);

de Fabiano Fortunato (nr. 408/2007);

de Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (nr. 409/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 410/2007);

de Kryzysztof Adamkiewicz (nr. 411/2007);

de Josef Jedruch (nr. 412/2007);

de I Peuzi Devlecea (nr. 413/2007);

de Lucian Vincenţiu Ionescu (nr. 414/2007);

de Dron Emanuil Dănuţ (nr. 415/2007);

26.06.2007

de Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (nr. 416/2007);

de Peter Sälzer (nr. 417/2007);

de Helga Blümel (nr. 418/2007);

de Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (nr. 419/2007);

de Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (nr. 420/2007);

de Osman Türker (nr. 421/2007);

de Erich Schmitt (nr. 422/2007);

de Helmut şi Sigrid Kursch (nr. 423/2007);

de Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (nr. 424/2007);

de Holger Pollmann (nr. 425/2007);

de Olaf Quasdorff (nr. 426/2007);

de Klaus Seitz (nr. 427/2007);

de Giorgio Bortini (nr. 428/2007);

de Alfred Hopp (nr. 429/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 430/2007);

de Lisa Neukirchen (nr. 431/2007);

de Thomas Reimitz (nr. 432/2007);

de Wolfgang Depcik (nr. 433/2007);

de Kurt Sevecke (nr. 434/2007);

de Rafael Schiel (First Focus Foundation) (nr. 435/2007);

de Wolfgang Joußen (nr. 436/2007);

de Pater Don Demidoff (Liga pentru Renaştere Morală) (nr. 437/2007);

de Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (nr. 438/2007);

de Bernhard Vetter (nr. 439/2007);

de Günter Fröhlich (nr. 440/2007);

de Richard Rivett (Regency Apartments) (nr. 441/2007);

de George Karlos (nr. 442/2007);

de Singam Narendrasingam (nr. 443/2007);

de Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (nr. 444/2007);

de José Luis Canales Mediana (Mesurbi ciudadanos agrupados) (nr. 445/2007);

de Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (nr. 446/2007);

de A.L. Harvey (nr. 447/2007);

de Bernd Michael Uhl (nr. 448/2007);

de Joseph Grech (nr. 449/2007);

de Lucienne Pace (nr. 450/2007);

de Alan Gulliver (Valle Romano) (nr. 451/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 452/2007);

de Stefcho Minchev (nr. 453/2007);

de Newton Enkel (nr. 454/2007);

de Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (nr. 455/2007);

de Malgorzata Nesterowicz (nr. 456/2007);

de Santiago Jiménez Serrano (nr. 457/2007);

de Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (nr. 458/2007);

de Jesús Luis Morillo Fernández (nr. 459/2007);

de Pedro Torres Tortosa (nr. 460/2007);

de Laura Bendala Tufanisco (nr. 461/2007);

de Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista Luita Verde) (nr. 462/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 463/2007);

de Gérard Robillard (nr. 464/2007);

de Claudio Beltrame (nr. 465/2007);

de Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (nr. 466/2007);

de Jan Riegman (nr. 467/2007);

de Jan Terkel Nielsen (nr. 468/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 469/2007);

de Ryszard Garbowski (nr. 470/2007);

de Krzysztof Kukula (nr. 471/2007);

de Maria Helinska (nr. 472/2007);

de Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (nr. 473/2007);

04.07.2007

de Jörg Leichtfried şi Reinhard Rack (MEP) (55 semnături) (nr. 474/2007);

de Ronald Birchall (nr. 475/2007);

de Michael Izatt (nr. 476/2007);

de Catherina Groneveld (nr. 477/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 478/2007);

de Igor Lukashanets (48 semnături) (nr. 479/2007);

de Oisin Jones-Dillon (nr. 480/2007);

de William Mclorn (nr. 481/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 482/2007);

de Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (nr. 483/2007);

de Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 semnături)

(nr. 484/2007);

de Hans-Günter Rogall (nr. 485/2007);

de Jürgen Gerlach (6 semnături) (nr. 486/2007);

de Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 semnături)

(nr. 487/2007);

de Helene Pletzer (nr. 488/2007);

de Martin Züchner (nr. 489/2007);

de Achim Fritz Achmed Kolar Saal (nr. 490/2007);

de Karin Zajewski (nr. 491/2007);

de Christa Schulze (nr. 492/2007);

de Giorgio Bortini (nr. 493/2007);

de Giannis Aivaliotis (nr. 494/2007);

de Αnna Bousna (nr. 495/2007);

de Theodoros Papoulakos (nr. 496/2007);

de Pavlos Kirkos (nr. 497/2007);

de Pavlos Kirkos (nr. 498/2007);

de Nikolova Gelka Koleva (nr. 499/2007);

de Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (nr. 500/2007);

de Galousi Triantafillou (nr. 501/2007);

de Ioulia Rhessal Kasadsidou (nr. 502/2007);

de Emmanouil Vasilakakis (nr. 503/2007);

de Vassilis Stavrou (nr. 504/2007);

de Panagiota Evaggelopoulou (nr. 505/2007);

de Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 semnături) (nr. 506/2007);

de Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 semnături) (nr. 507/2007);

de Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (nr. 508/2007);

de Cheryl Wolley (nr. 509/2007);

de Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016)

(nr. 510/2007);

de Quintín Gómez Huerta (Plataforma Orihuela Sin Muralles CV-91) (7414 semnături)

(nr. 511/2007);

de Eugenio Bermejo García (nr. 512/2007);

de José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció)

(nr. 513/2007);

de Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 semnături) (nr. 514/2007);

de Odorinda Tena Llorens (4 semnături) (nr. 515/2007);

de Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (nr. 516/2007);

de Anatoli Galitski (4 semnături) (nr. 517/2007);

de Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 semnături) (nr. 518/2007);

de Benedicto Vadillo Ortíz (nr. 519/2007);

de Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (nr. 520/2007);

de Paolo Melissano (nr. 521/2007);

de Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody Zuraw) (nr. 522/2007);

de Jacob Jensen Pruehs (nr. 523/2007);

de Ralf Schmelich (nr. 524/2007);

de Ariel Machiel Rijkenberg (nr. 525/2007);

de Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (nr. 526/2007);

de Helmut Nehrenheim (nr. 527/2007);

de Erik Siegfried (nr. 528/2007);

de Jörg Riesemann (nr. 529/2007);

de Jörg Cloesters (nr. 530/2007);

de Wolfgang Kupffender (nr. 531/2007);

de Nicole Andres (nr. 532/2007);

de A. Pace (5 semnături) (nr. 533/2007);

de John Oakley (Asociación de Vecinos - Pueblo de Aigües) (nr. 534/2007);

de Lennart Hellstrand (nr. 535/2007);

de Ioannis Markides (nr. 536/2007);

de Gero Debusmann (nr. 537/2007);

de Gillian Wilson (nr. 538/2007);

de Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (nr. 539/2007);

de Graham şi Janice Fisher (nr. 540/2007);

de Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (nr. 541/2007);

de Agustín Sanmartín y González (nr. 542/2007);

de Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (nr. 543/2007);

de Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 semnături)

(nr. 544/2007);

de Josefa Pavia Ferrando (nr. 545/2007);

de Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (nr. 546/2007);

de Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (nr. 547/2007);

de Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 semnături) (nr. 548/2007);

de Jean-François Delage (Triasem Sarl) (nr. 549/2007);

de Celestina Pollastri (nr. 550/2007);

de Marja Tuk-Koek (nr. 551/2007);

de Robbert Maris (nr. 552/2007);

de Krystyna Kowalska (nr. 553/2007);

de Malgorzata Waclawik (nr. 554/2007);

de Mats Söderlund (nr. 555/2007);

de Manuel Rosa dos Santos (nr. 556/2007);

de Monika şi Ulrich Eichenberger (nr. 557/2007);

de Rosemary şi Bob Johnson (nr. 558/2007);

de Salvador Ruíz Cruanes (nr. 559/2007);

de Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 semnături) (nr. 560/2007);

06.07.2007

de František Venzara (nr. 561/2007);

de George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (nr. 562/2007);

de Nikitas Giannakakis (nr. 563/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 564/2007);

de José Enrique Carmona Llamas (nr. 565/2007);

de Antonio Mora Vergés (nr. 566/2007);

de Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (nr. 567/2007);

de Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Acción de Andalucía) (nr. 568/2007);

de Antonio Tortosa López (nr. 569/2007);

de Jesus Luis Morillo Fernández (nr. 570/2007);

de (Nume confidenţial) (nr. 571/2007);

de Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (nr. 572/2007);

de Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (nr. 573/2007);

de Ignacio Montés Reig (nr. 574/2007);

de Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (nr. 575/2007);

de Ahmed Mokhtar (nr. 576/2007);

de Olivier Baux (nr. 577/2007);

de Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage şi Associés Conseil) (nr. 578/2007);

de Chryssikos Demetrius (nr. 579/2007);

de Jean-Paul şi Nicole Bardy (2 semnături) (nr. 580/2007);

de Yves Gérard (4 semnături) (nr. 581/2007);

de Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 semnături) (nr. 582/2007);

de Henri Nikuna Kelani (nr. 583/2007);

de Nucu Istrate Moldovan (253 semnături) (nr. 584/2007);

de Brahim Katoui (nr. 585/2007);

de Stefano Pino (nr. 586/2007);

de Marina Salvadore (Voce di me Garide) (nr. 587/2007);

de Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (nr. 588/2007);

de Mario Zaccaria (3 semnături) (nr. 589/2007);

de Andrea Bucci (nr. 590/2007);

de Slavnicu Lacrămioara (nr. 591/2007);

de Pimen Înalt Prea Sfinţitul (nr. 592/2007);

de Maria Hapenciuc (nr. 593/2007);

de Ştefan Iulian Blebea (nr. 594/2007);

de Iosif Giurgiu şi Maria Ardean (2 semnături) (nr. 595/2007);

de Cristiana Muscardini (913 semnături) (nr. 596/2007);

de Contract Agents in European Commission Delegations around the World (nr. 597/2007);

de Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (nr. 598/2007).


12. Calendarul 2008

Conferinţa preşedinţilor a anunţat propunerile pentru calendarul perioadelor de sesiune din 2008.

Aceste propuneri sunt următoarele:

14-17 ianuarie

23 ianuarie*

30 şi 31 ianuarie

18-21 februarie

27 februarie*

10-13 martie

26 martie*

2 şi 3 aprilie

14-17 aprilie

23 aprilie*

7 şi 8 mai

19-22 mai

28 mai*

4 şi 5 iunie

16-19 iunie

25 iunie*

7-10 iulie

1-4 septembrie

10 septembrie*

22-25 septembrie

8 şi 9 octombrie

20-23 octombrie

5 noiembrie*

17-20 noiembrie

3 şi 4 decembrie

15-18 decembrie.

* Aceste date sunt rezervate pentru eventualele şedinţe în cursul cărora vor fi tratate subiecte de actualitate în conformitate cu decizia Conferinţei preşedinţilor din 28.09.2006.

Amendamentele la aceste propuneri pot fi depuse de către un grup politic sau de 40 de deputaţi.

La cererea Grupului PSE, termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit pentru marţi, 10.07.2007, ora 10 (a se vedea, de asemenea, intervenţia lui Martin Schulz, de la sfârşitul punctului 13). Votul va avea loc miercuri, 11.07.2007, ora 12.


13. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din iulie 2007 (PE 391.081/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Şedinţa dintre 09.07.2007 şi 12.07.2007

luni şi marţi

- fără propuneri de modificare

miercuri

- cererea grupurilor PSE, ALDE şi GUE/NGL privind trimiterea în comisie a raportului Markov privind securitatea infrastructurilor rutiere (A6-0221/2007) (punctul 17 din PDOZ) în conformitate cu articolul 168 din Regulamentul de procedură

A intervenit Brian Simpson, în numele Grupului PSE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

joi

- fără propuneri de modificare

A intervenit Martin Schulz, care a solicitat ca termenul de depunere a amendamentelor pentru calendarul 2008 să fie prelungit pentru marţi, 10.07.2007, ora 18. Preşedintele a constatat că nu există opuneri.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


14. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden şi Tunne Kelam.


A PREZIDAT: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

15. Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari ***I - Aditivi alimentari ***I - Enzime alimentare ***I - Arome şi ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivi, enzime şi arome alimentare [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aditivii alimentari [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE şi a Directivei 2001/112/CE a Consiliului [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în sau pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 2000/13/CE [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

A intervenit Markos Kyprianou (membru al Comisiei).

Åsa Westlund şi-a prezentat rapoartele.

Avril Doyle şi-a prezentat raportul.

Mojca Drčar Murko şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Manuel Medina Ortega (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Horst Schnellhardt, în numele Grupului PPE-DE, Karin Scheele, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Markos Kyprianou.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.32 al PV din 10.7.2007, punctul 8.33 al PV din 10.7.2007, punctul 8.34 al PV din 10.7.2007 şi punctul 8.35 al PV din 10.7.2007.


16. Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) ***II - Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Întrebare orală (O-0033/2007) adresată deMiroslav Ouzký, în numele Comisiei ENVI, pentru Comisie: Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Miroslav Ouzký a dezvoltat întrebarea orală.

A intervenit Markos Kyprianou (membru al Comisiei).

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Linda McAvan, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Adamos Adamou, în numele Grupului GUE/NGL, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Irena Belohorská, neafiliată, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová şi Markos Kyprianou.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs şi John Bowis, în numele Comisiei ENVI, privind acţiunile de combatere a bolilor cardiovasculare (B6-0277/2007).

A PREZIDAT: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.30 al PV din 10.7.2007.


17. Gestionarea riscurilor MON 863 (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Gestionarea riscurilor MON 863

Markos Kyprianou (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE-DE, Karin Scheele, în numele Grupului PSE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, şi Markos Kyprianou.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Carlos Coelho, în numele Grupului PPE-DE, Stavros Lambrinidis, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini şi Kathalijne Maria Buitenweg.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 12.7.2007.


19. Perspectivele pieţei interne a gazelor şi a energiei electrice (dezbatere)

Raport referitor la perspectivele pieţei interne a gazelor şi a energiei electrice [2007/2089(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sophia in 't Veld (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Brigitte Douay (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Herbert Reul, în numele Grupului PPE-DE, Edit Herczog, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Jana Bobošíková, neafiliată, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola şi Monica Maria Iacob-Ridzi.

A PREZIDAT: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Paul Rübig şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.38 al PV din 10.7.2007.


20. Dispozitive de măsurare care conțin mercur ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind restricţiile la comercializarea anumitor dispozitive de măsurare care conţin mercur [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Martin Callanan, în numele Grupului PPE-DE, Dorette Corbey, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen şi Carl Schlyter.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.31 al PV din 10.7.2007.


21. Recensământul, clasificarea şi protejarea infrastructurilor critice europene * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ).

Jeanine Hennis-Plasschaert şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Harald Ettl (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Renate Sommer (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Herbert Reul, în numele Grupului PPE-DE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului PSE, Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko şi Franco Frattini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.37 al PV din 10.7.2007.


22. Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) ***III (dezbatere)

Raport privind proiectul comun, aprobat de comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Rainer Wieland, în numele Grupului PPE-DE, Manuel Medina Ortega, în numele Grupului PSE, şi Andrzej Jan Szejna.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.29 al PV din 10.7.2007.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 391.081/OJMA).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.45.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Flašíková Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate