Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 iulie 2007 - Strasbourg

4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis şi Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE, privind situaţia refugiaţilor din Irak şi a persoanelor strămutate (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo şi Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia refugiaţilor din Irak (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia refugiaţilor din Irak (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului PSE, privind situaţia refugiaţilor din Irak şi a persoanelor strămutate (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia refugiaţilor din Irak şi a persoanelor strămutate (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, privind situaţia refugiaţilor din Irak (B6-0308/2007).

II.   Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria şi necesitatea unei susţineri din partea UE pentru rezolvarea impasului conflictului din această regiune a Republicii Moldova (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre şi Radu Ţîrle, în numele Grupului PPE-DE, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria şi necesitatea unei susţineri din partea UE pentru rezolvarea impasului conflictului din această regiune a Republicii Moldova (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache şi Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria şi necesitatea unei susţineri din partea UE pentru rezolvarea impasului conflictului din această regiune a Republicii Moldova (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria şi necesitatea unei susţineri din partea UE pentru rezolvarea impasului conflictului din această regiune a Republicii Moldova (B6-0304/2007).

III.   Drepturile omului în Vietnam

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, privind situaţia din Vietnam (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia din Vietnam (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind drepturile omului în Vietnam (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano şi Marc Tarabella, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Vietnam (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Vietnam (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind drepturile omului în Vietnam (B6-0306/2007).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate