Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0246/2007

Внесени текстове :

A6-0246/2007

Разисквания :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0336

Протокол
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург

5. Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Markus Ferber представи доклада.

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията ECON), Stephen Hughes (докладчик по становището на комисията EMPL), Hannes Swoboda (докладчик по становището на комисията ITRE), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията REGI), Marianne Thyssen, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, от името на групата ITS, Alessandro Battilocchio, независим член на ЕП, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 11.07.2007.

Изказа се Reinhard Rack, за да изрази съжалението си по повод на отсъствието на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност