Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0246/2007

Esitatud tekstid :

A6-0246/2007

Arutelud :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Hääletused :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0336

Protokoll
Teisipäev, 10. juuli 2007 - Strasbourg

5. Ühenduse postiteenused ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Markus Ferber tutvustas raportit.

Sõna võtsid Pervenche Berès (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Stephen Hughes (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Hannes Swoboda (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Marianne Thyssen fraktsiooni PPE-DE nimel, Brian Simpson fraktsiooni PSE nimel, Luigi Cocilovo fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui ja Nathalie Griesbeck.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine ja Charlie McCreevy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.07.2007protokoll punkt 7.10.

Sõna võttis Reinhard Rack, kes avaldas kahetsust nõukogu puudumise pärast.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika