Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0246/2007

Ingediende teksten :

A6-0246/2007

Debatten :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Stemmingen :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0336

Notulen
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg

5. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Markus Ferber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Stephen Hughes (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Hannes Swoboda (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Markus Pieper (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, namens de ITS-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 11.07.2007.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack, die de afwezigheid van de Raad betreurt.

Juridische mededeling - Privacybeleid