Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0246/2007

Teksty złożone :

A6-0246/2007

Debaty :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Głosowanie :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0336

Protokół
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg

5. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Stephen Hughes (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Hannes Swoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 11.07.2007.

Głos zabrał Reinhard Rack, wyrażając ubolewanie z powodu nieobecności Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności