Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0246/2007

Predkladané texty :

A6-0246/2007

Rozpravy :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0336

Zápisnica
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg

5. Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Markus Ferber (A6-0246/2007)

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Markus Ferber uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Stephen Hughes (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Hannes Swoboda (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 11.07.2007.

V rozprave vystúpil Reinhard Rack, aby ospravedlnil neprítomnosť Rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia