Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2270(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0248/2007

Внесени текстове :

A6-0248/2007

Разисквания :

PV 10/07/2007 - 6
CRE 10/07/2007 - 6

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.12
CRE 11/07/2007 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0338

Протокол
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург

6. Политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга [2006/2270(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès (докладчик по становището на комисията JURI), Othmar Karas, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, и Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: John Whittaker, от името на групата IND/DEM, Petre Popeangă, от името на групата ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 11.07.2007.

Правна информация - Политика за поверителност