Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2270(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0248/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0248/2007

Συζήτηση :

PV 10/07/2007 - 6
CRE 10/07/2007 - 6

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.12
CRE 11/07/2007 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

6. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος [2006/2270(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Η Ieke van den Burg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : Jean-Paul Gauzès (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Petre Popeangă, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.07.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου