Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0018(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0218/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0218/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.31
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0319

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

8.31. Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P6_TA(2007)0319)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου