Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0153/2007

Ingivna texter :

A6-0153/2007

Debatter :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Omröstningar :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0320

Protokoll
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg

8.32. Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0320)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0320)

Inlägg om omröstningen:

- Hartmut Nassauer, före omröstningen om PPE-DE-gruppens omröstningslista.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy