Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0276(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0270/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0270/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.37
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

8.37. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας * (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0325)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0325)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου