Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Доклад Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Доклад Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Доклад Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker

Правна информация - Политика за поверителност