Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:10 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

17. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PSE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja AFET: Béatrice Patrie

komisja IMCO: Catherine Anita Neris zamiast Béatrice Patrie

komisja REGI: Pierre Pribetich zamiast Bernadette Bourzai

komisja AGRI: Bernadette Bourzai

komisja CULT: Mikel Irujo Amezaga

komisja LIBE: Roselyne Lefrançois

komisja FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant nie jest już członkiem komisji PECH

Nominacje te zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia niniejszego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności