Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.10 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PSE och Verts/ALE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Béatrice Patrie

utskottet IMCO: Catherine Neris i stället för Béatrice Patrie

utskottet REGI: Pierre Pribetich i stället för Bernadette Bourzai

utskottet AGRI: Bernadette Bourzai

utskottet CULT: Mikel Irujo Amezaga

utskottet LIBE: Roselyne Lefrançois

utskottet FEMM: Roselyne Lefrançois

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant var inte längre ledamot av utskottet PECH

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy