Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0178/2007

Ingivna texter :

A6-0178/2007

Debatter :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0337

Protokoll
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg

19. Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 11.07.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy