Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2227(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0190/2007

Ingivna texter :

A6-0190/2007

Debatter :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Omröstningar :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0345

Protokoll
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg

20. Hållbara transporter för ett rörligt Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om hållbara transporter för ett rörligt Europa [2006/2227(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Satu Hassi (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Paolo Costa för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 12.07.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy