Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 10. července 2007 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I (rozprava)
 6.Finanční služby (2005–2010) – Bílá kniha (rozprava)
 7.Modernizace pracovního práva (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  
8.2.Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Protokol k dohodě o přidružení ES–Alžírsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.18.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o Europolu* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.19.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.20.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.21.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci */***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.22.Vložení nového článku 204a týkajícího se „oprav“ do jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.23.Změna článku 201 jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.24.Konzultace ohledně imunity a výsad Alessandry Mussoliniové (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.25.Žádost o ochranu parlamentní imunity, které požívá Ashley Mote (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.26.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.27.Výdaje na překlady (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.28.Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.29.Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III (hlasování)
  
8.30.Akční program Společenství (2007–2013), oblast „Zdraví“ ***II (hlasování)
  
8.31.Měřící zařízení obsahující rtuť ***II (hlasování)
  
8.32.Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)
  
8.33.Potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)
  
8.34.Potravinářské enzymy ***I (hlasování)
  
8.35.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (hlasování)
  
8.36.Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů * (závěrečné hlasování)
  
8.37.Určování a označování evropské kritické infrastruktury * (hlasování)
  
8.38.Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (hlasování)
  
8.39.Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku (hlasování)
 9.Svolání mezivládní konference (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Modernizace pracovního práva (pokračování rozpravy)
 14.Vysílání pracovníků (rozprava)
 15.Budoucí námořní politika Unie (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Provádění prvního železničního balíčku (rozprava)
 19.Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I (rozprava)
 20.Evropa v pohybu (rozprava)
 21.Dvoustranné obchodní vztahy EU-Čína (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (228 kb) Prezenční listina (65 kb)       
 
Zápis (237 kb) Prezenční listina (35 kb) Výsledky hlasování (586 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (875 kb) 
 
Zápis (236 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (186 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (313 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí