Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 10. juli 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Det indre marked for posttjenester ***I (forhandling)
 6.Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (forhandling)
 7.Modernisering af arbejdsretten (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  
8.2.Anmodning om høring af Regionsudvalget Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  
8.3.Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Produktklassifikation (CPA) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.16.De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.17.Fiskeri i området ved Antarktis * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.18.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen* (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.19.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.20.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.21.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd */***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.22.Berigtigelser (ny artikel 204a i forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.23.Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.24.Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.25.Beskyttelse af Ashley Motes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.26.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.27.Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.28.Minimering af administrative omkostninger (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.29.Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) ***III (afstemning)
  
8.30.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***II (afstemning)
  
8.31.Kviksølvholdige måleapparater ***II (afstemning)
  
8.32.Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)
  
8.33.Fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)
  
8.34.Fødevareenzymer ***I (afstemning)
  
8.35.Fødevarearomaer ***I (afstemning)
  
8.36.Punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (endelig afstemning)
  
8.37.Europæisk kritisk infrastruktur * (afstemning)
  
8.38.Det indre gas- og elmarked (afstemning)
  
8.39.Fiskemel og fiskeolie (afstemning)
 9.Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (délai de dépôt d'amendements)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Modernisering af arbejdsretten (fortsat forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 15.Havpolitik (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Den første jernbanepakke (forhandling)
 19.Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (forhandling)
 20.Bæredygtig mobilitet (forhandling)
 21.Handelsforbindelserne med Kina (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (226 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (194 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (499 kb) Afstemning ved navneopråb (873 kb) 
 
Protokol (238 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (171 kb) Afstemning ved navneopråb (302 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik