Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2007 m. liepos 10 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas ***I (diskusijos)
 6.Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (diskusijos)
 7.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  8.2.Regionų komiteto konsultacijos prašymas Savanorystės nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas dėl EB ir Alžyro asociacijos sudarymo siekiant atsižvelgti į 2004 m. gegužės 1 d. plėtrą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.EB ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.EB ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.EB ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.EB ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.9.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.10.Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.11.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.12.Perdraudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.13.Nauja statistinė produktų klasifikacija pagal veiklos rūšį (CPA) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.14.Darbo jėgos atrankinis tyrimas Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.15.Raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimas (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.16.Jungtinių Tautų konvencija dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 954/79 panaikinimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.17.Žvejybos Antarkties jūrose kontrolės priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.18.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Europolo konvencijos* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.19.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl ES valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.20.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.21.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais */***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.22.Klaidų ištaisymas (naujas Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.23.Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimas (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio pakeitimas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.24.Konsultacija dėl Alessandra Mussolini imuniteto ir privilegijų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.25.Prašymas ginti Ashley Mote imunitetą ir privilegijas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.26.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2007 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.27.Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2006 dėl Komisijos, Parlamento ir Tarybos vertimo raštu išlaidų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.28.Su teisės aktais susijusių administravimo išlaidų sumažinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.29.Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („ROMA II“) ***III (balsavimas)
  8.30.Bendrijos veiksmų programa sveikatos srityje (2007−2013 m.) ***II (balsavimas)
  8.31.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***II (balsavimas)
  8.32.Bendra leidimų suteikimo maisto priedams, fermentams ir kvapiosioms medžiagoms procedūra ***I (balsavimas)
  8.33.Maisto priedai ***I (balsavimas)
  8.34.Maisto fermentai ***I (balsavimas)
  8.35.Kvapiosios medžiagos ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***I (balsavimas)
  8.36.Alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifų derinimas * (galutinis balsavimas)
  8.37.Europos ypatingos svarbos infrastruktūra * (balsavimas)
  8.38.Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos (balsavimas)
  8.39.Pramoninė žuvininkystė ir žuvų miltų bei žuvų taukų gamyba (balsavimas)
 9.Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (pakeitimų pateikimo terminas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijų tęsinys)
 14.Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)
 15.Būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos linkme. Europos vandenynų ir jūrų vizija (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 20.Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui (diskusijos)
 21.ES ir Kinijos dvišaliai prekybos santykiai (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (227 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (182 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (35 kb) Balsavimo rezultatai (515 kb) Vardinis balsavimas (606 kb) 
 
Protokolas (244 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (177 kb) Vardinis balsavimas (304 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika