Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 5.It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)
 6.Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)
 7.Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.2.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.16.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.17.Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.18.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995* (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.19.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.20.L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it-Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.21.l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.22.Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.23.l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta'l-Artikolu 201 tar-Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.24.Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.25.Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.26.Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.27.Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.28.Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.29.Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ('Ruma II') ***III (votazzjoni)
  
8.30.Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)
  
8.31.Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)
  
8.32.Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.33.L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.34.L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.35.Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)
  
8.36.Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)
  
8.37.L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)
  
8.38.Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)
  
8.39.Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)
 9.Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)
 14.Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)
 15.Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)
 16.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 18.L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)
 19.Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)
 20.Lejn Ewropa mobbli - mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)
 21.Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)
 22.Aġenda għas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (228 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)       
 
Minuti (257 kb) Reġistru tal-attendenza (35 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (605 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (876 kb) 
 
Minuti (252 kb) Reġistru tal-attendenza (66 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (188 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (303 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza