Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 194k
Tirsdag den 10. juli 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Det indre marked for posttjenester ***I (forhandling)
 6.Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (forhandling)
 7.Modernisering af arbejdsretten (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  
8.2.Anmodning om høring af Regionsudvalget Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  
8.3.Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Produktklassifikation (CPA) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.16.De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.17.Fiskeri i området ved Antarktis * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.18.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen* (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.19.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.20.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.21.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd */***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.22.Berigtigelser (ny artikel 204a i forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.23.Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.24.Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.25.Beskyttelse af Ashley Motes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.26.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.27.Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.28.Minimering af administrative omkostninger (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.29.Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) ***III (afstemning)
  
8.30.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***II (afstemning)
  
8.31.Kviksølvholdige måleapparater ***II (afstemning)
  
8.32.Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)
  
8.33.Fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)
  
8.34.Fødevareenzymer ***I (afstemning)
  
8.35.Fødevarearomaer ***I (afstemning)
  
8.36.Punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (endelig afstemning)
  
8.37.Europæisk kritisk infrastruktur * (afstemning)
  
8.38.Det indre gas- og elmarked (afstemning)
  
8.39.Fiskemel og fiskeolie (afstemning)
 9.Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (délai de dépôt d'amendements)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Modernisering af arbejdsretten (fortsat forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 15.Havpolitik (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Den første jernbanepakke (forhandling)
 19.Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (forhandling)
 20.Bæredygtig mobilitet (forhandling)
 21.Handelsforbindelserne med Kina (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om indkaldelse af regeringskonference - Europa-Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - AFCO - Ordfører: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 14/2007 (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 16/2007 (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 17/2007 (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 19/2007 (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, afgivet en positiv udtalelse om overførslen.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 20/2007 (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2 og 3, i finansforordningen af 25. juni 2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 23/2007 (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2 og 3, i finansforordningen af 25. juni 2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 24/2007 (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, afgivet en positiv udtalelse om overførslen.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Den humanitære situation for irakiske flygtninge

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis og Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen om situationen for irakiske flygtninge og internt fordrevne (B6-0291/2007)

- André Brie, Marco Rizzo og Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen om den humanitære situation for irakiske flygtninge (B6-0295/2007)

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om den humanitære situation for irakiske flygtninge (B6-0299/2007)

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco og Javier Moreno Sánchez for PSE-Gruppen om situationen for irakiske flygtninge og internt fordrevne (B6-0300/2007)

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om situationen for irakiske flygtninge og internt fordrevne (B6-0303/2007)

- Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om den humanitære situation for irakiske flygtninge (B6-0308/2007).

II.   Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Transnistrien og behovet for støtte fra EU for at komme ud af dødvandet og få løst konflikten i denne region i Republikken Moldova (B6-0292/2007)

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova) (B6-0293/2007)

- Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova) (B6-0296/2007)

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre og Radu Ţîrle for PPE-DE-Gruppen om (B6-0298/2007)

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Transnistrien og behovet for støtte fra EU for at komme ud af dødvandet og få løst konflikten i denne region i Republikken Moldova (B6-0302/2007)

- Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Transnistrien og behovet for støtte fra EU for at komme ud af dødvandet og få løst konflikten i denne region i Republikken Moldova (B6-0304/2007).

III.   Menneskerettighederne i Vietnam

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Vietnam (B6-0290/2007)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om Vietnam (B6-0294/2007)

- Bernd Posselt, Charles Tannock og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om menneskerettighederne i Vietnam (B6-0297/2007)

- Pasqualina Napoletano og Marc Tarabella for PSE-Gruppen om Vietnam (B6-0301/2007)

- Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om Vietnam (B6-0305/2007)

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om menneskerettighederne i Vietnam (B6-0306/2007).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


5. Det indre marked for posttjenester ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Markus Ferber forelagde sin betænkning.

Talere: Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra ECON), Stephen Hughes (ordfører for udtalelse fra EMPL), Hannes Swoboda (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Markus Pieper (ordfører for udtalelse fra REGI), Marianne Thyssen for PPE-DE-Gruppen, Brian Simpson for PSE-Gruppen, Luigi Cocilovo for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli for ITS-Gruppen, Alessandro Battilocchio løsgænger, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui og Nathalie Griesbeck.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 11.07.2007.

Reinhard Rack tog ordet og beklagede, at Rådet ikke var til stede.


6. Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (forhandling)

Betænkning: Finansielle tjenesteydelser 2005-2010 - Hvidbog [2006/2270(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jean-Paul Gauzès (ordfører for udtalelse fra JURI), Othmar Karas for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, og Sahra Wagenknecht for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Petre Popeangă for ITS-Gruppen, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 11.07.2007.


7. Modernisering af arbejdsretten (forhandling)

Betænkning: Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer [2007/2023(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Donata Gottardi (ordfører for udtalelse fra ECON), Mia De Vits (ordfører for udtalelse fra IMCO), Kartika Tamara Liotard (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, Ole Christensen for PSE-Gruppen, Luigi Cocilovo for ALDE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, og Roger Helmer løsgænger.

På grund af afstemningstiden blev forhandlingen afbrudt her.

Den ville blive genoptaget kl. 15.00 (punkt 13).


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


8.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Ifølge dagsordenen skulle der vælges en næstformand i stedet for Pierre Moscovici efter dennes fratræden at regne fra den 26.06.2007.

Fromanden meddelte, at han fra PSE-Gruppen havde modtaget Martine Roure's kandidatur.

Da Martine Roure var den eneste kandidat, foreslog formanden, at Parlamentet valgte hende med akklamation i henhold til forretningsordenens artikel 12, stk. 1.

Parlamentet tilsluttede sig dette forslag.

Parlamentet valgte Martine Roure med akklamation.

Formanden erklærede Martine Roure for næstformand i Europa-Parlamentet og ønskede hende tillykke med valget. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 17, stk. 1, indtog hun sin forgængers plads.


8.2. Anmodning om høring af Regionsudvalget Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)

Anmodning om høring af Regionsudvalget Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Godkendt.


8.3. Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [08937/2007 - KOM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0291).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse


8.4. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0292).


8.5. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0293).


8.6. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0294).


8.7. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0295).


8.8. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0296).


8.9. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om brug af informationsteknologi på toldområdet [KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0297).


8.10. Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/49/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Pervenche Berès (ordfører) afgav en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 31, stk. 4, og tog første del af det korresponderende udvalgs ændringsforslag tilbage.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0298).


8.11. Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0299).


8.12. Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/68/EF om genforsikringsvirksomhed, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Pervenche Berès (ordfører) afgav en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 31, stk. 4, og tog det korresponderende ændringsforslag tilbage.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0300).


8.13. Produktklassifikation (CPA) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 [KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0301).


8.14. Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet [KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Jan Andersson (ordfører) afgav en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 31, stk. 4, og meddelte, at det korresponderende udvalgs ændringsforslag 1 til 3 var blevet taget tilbage.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0302).


8.15. Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor-og kommunikationsudstyr (omarbejdet udgave) [KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Nikolaos Vakalis (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0303).


8.16. De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer [KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0304).


8.17. Fiskeri i området ved Antarktis * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999 [KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0305).


8.18. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen* (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) [KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0306).


8.19. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater [KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0307).


8.20. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 17. juni 1998 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om afgørelser om frakendelse af førerretten [KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0308).


8.21. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd */***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. maj 1997, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater [KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0309).


8.22. Berigtigelser (ny artikel 204a i forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Indføjelse i Europa-Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 204a om berigtigelser [2005/2041(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE, ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDENEN

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0310)

Den nye bestemmelse ville træde i kraft den første dag i den næste mødeperiode.


8.23. Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ændring af artikel 201 i Europa-Parlamentets forretningsorden om anvendelse og fortolkning af forretningsordenen [2006/2192(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE, ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDENEN

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0311)

Den nye bestemmelse ville træde i kraft den første dag i den næste mødeperiode.


8.24. Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om en stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet og privilegier [2006/2301(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0312).


8.25. Beskyttelse af Ashley Motes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Ashley Motes immunitet og privilegier [2007/2122(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0313).


8.26. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2007 for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: James Elles (A6-0268/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0314).


8.27. Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 9/2006 om Kommissionens, Parlamentets og Rådets udgifter til oversættelse [2007/2077(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0315).


8.28. Minimering af administrative omkostninger (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Minimering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning [2005/2140(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0316).


8.29. Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) ***III (afstemning)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Simpelt flertal påkrævet for godkendelse)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0317).


8.30. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0318).


8.31. Kviksølvholdige måleapparater ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret for godkendt (P6_TA(2007)0319).


8.32. Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0320)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0320).

Indlæg til afstemningen:

- Hartmut Nassauer inden afstemningen om PPE-DE-Gruppens stemmeliste.


8.33. Fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0321)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0321).


8.34. Fødevareenzymer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/112/EF [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0322)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0322).


8.35. Fødevarearomaer ***I (afstemning)


Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0323)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0323).


8.36. Punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (endelig afstemning)


Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Forhandlingen havde fundet sted den 22.05.2007 (punkt 20 i protokollen af 22.05.2007).

På mødet den 23. maj 2007 havde Parlamentet forkastet direktivforslaget (punkt 54 i protokollen af 23.05.2007).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Talere: Astrid Lulling (ordfører) som anbefalede forkastelse af ændringsforslagene og hendes betænkning og Pervenche Berès (formand for ECON) om dette indlæg.

Forkastet

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Forkastet

(Der var i ”Vedtagne tekster” en lovgivningsmæssig beslutning, som bekræftede forkastelsen af Kommissionens forslag (P6_TA(2007)0324)).


8.37. Europæisk kritisk infrastruktur * (afstemning)


Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den [KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0325)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0325).


8.38. Det indre gas- og elmarked (afstemning)


Betænkning: Udsigterne for det indre gas- og elmarked [2007/2089(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0326).

Indlæg til afstemningen:

- Alejo Vidal-Quadras (ordfører) havde fremsat et mundtligt ændringsforslag, som var blevet godkendt.


8.39. Fiskemel og fiskeolie (afstemning)

Betænkning: Industrifiskeri og produktion af fiskemel og fiskeolie [2004/2262(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0327).

°
° ° °

Åsa Westlund tog ordet og meddelte, at hun to gange forgæves havde bedt om elektronisk afstemning under afstemningen om sine betænkninger (A6-0153/2007 og A6-0154/2007) (Formanden tog dette til efterretning).


9. Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (délai de dépôt d'amendements)

Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag til betænkning af Leinen om indkaldelse af en regeringskonference (A6-0279/2007) (punkt 46 i OJ) var forlænget til tirsdag den 10.07.2007 kl. 15.00.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Betænkning: Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Betænkning: Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Betænkning: Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Modernisering af arbejdsretten (fortsat forhandling)

Betænkning: Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer [2007/2023(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Talere: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews og Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 11.07.2007.


14. Udstationering af arbejdstagere (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0041/2007) af Jan Andersson for EMPL til Kommissionen: Udstationering af arbejdstagere (B6-0132/2007)

Jan Andersson begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Anne Van Lancker for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa og Vladimír Špidla.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Jan Andersson for EMPL om Kommissionens meddelelse om "udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser: bedst mulig udnyttelse af udstationeringens fordele og potentiale, samtidig med at der sikres beskyttelse af arbejdstagerne" (B6-0266/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 11.07.2007.


15. Havpolitik (forhandling)

Betænkning: En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for havene [2006/2299(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk forelagde sin betænkning.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Satu Hassi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Struan Stevenson (ordfører for udtalelse fra PECH), Yiannakis Matsis (ordfører for udtalelse fra REGI), Luís Queiró for PPE-DE-Gruppen, Paulo Casaca for PSE-Gruppen, Josu Ortuondo Larrea for ALDE-Gruppen, Ian Hudghton for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Toussas for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira og Margie Sudre.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns og Joe Borg

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 12.07.2007.


16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0133/2007).

Første del

Spørgsmål nr. 28 (Catherine Stihler): Høring om information af patienter.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Catherine Stihler.

Spørgsmål nr. 26 (Brian Crowley): Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed i EU.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley.

Spørgsmål nr. 27 (Olle Schmidt): Europæisk fristed for forfulgte forfattere og journalister.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Olle Schmidt, Jörg Leichtfried og Jim Allister.

Anden del

Spørgsmål nr. 29 (Stavros Arnaoutakis): Fare for udslettelse af fiskebestanden i Ægæerhavet.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack og Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Beskyttelse af børns rettigheder i EU's eksterne forbindelser.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 31 (Bernd Posselt): Strategi for sortehavsregionen.

Benita Ferrero-Waldner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Reinhard Rack og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 32 (Evgeni Kirilov): Situationen vedrørende de bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge i Libyen.

Benita Ferrero-Waldner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Evgeni Kirilov, Glyn Ford og Bogusław Sonik.

Spørgsmål 33 og 34 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 35 (Georgios Papastamkos): Atomenergi i Balkanområdet.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos, Paul Rübig og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 36 (Dimitrios Papadimoulis): Olielagerbeholdningen i Grækenland.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis.

Spørgsmål nr. 37 (Justas Vincas Paleckis): Druschba-rørledningen.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis og Paul Rübig.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.10 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PSE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Béatrice Patrie

IMCO: Catherine Anita Neris i stedet for Béatrice Patrie

REGI: Pierre Pribetich i stedet for Bernadette Bourzai

AGRI: Bernadette Bourzai

CULT: Mikel Irujo Amezaga

LIBE: Roselyne Lefrançois

FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant var ikke længere medlem af PECH

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. Den første jernbanepakke (forhandling)

Betænkning: Gennemførelsen af den første jernbanepakke [2006/2213(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabeth Jeggle for PPE-DE-Gruppen, Robert Navarro for PSE-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 12.07.2007.


19. Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdet) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabeth Jeggle for PPE-DE-Gruppen, Ulrich Stockmann for PSE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 11.07.2007.


20. Bæredygtig mobilitet (forhandling)

Betænkning: Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent [2006/2227(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Satu Hassi (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Dieter-Lebrecht Koch for PPE-DE-Gruppen, Inés Ayala Sender for PSE-Gruppen, Paolo Costa for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 12.07.2007.


21. Handelsforbindelserne med Kina (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0032/2007) af Helmuth Markov for INTA til Kommissionen: Den seneste udvikling i de tosidede handelsforbindelser med Kina (B6-0129/2007)

Helmuth Markov begrundede den mundtlige forespørgsel.

Peter Mandelson (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Francisco Assis for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson og Bastiaan Belder for at stille et spørgsmål til Kommissionen, som Peter Mandelson lovede at besvare skriftligt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 391.081/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik