Index 
Jegyzőkönyv
PDF 249kWORD 251k
2007. július 10., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 5.A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***I (vita)
 6.Pénzügyi szolgáltatások (2005-2010) - Fehér könyv (vita)
 7.A munkajog korszerűsítése szembenézve a 21. század kihívásaival (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az Európai Parlament alelnökének megválasztása (szavazás)
  
8.2.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem: Önkéntes hozzájárulás a gazdasági és társadalmi kohézióhoz (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az EK és Algéria közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004. május 1-jei bővítés) *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.Az EK és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.Az EK és Örményország közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.Az EK és Azerbajdzsán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.8.Az EK és Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.9.Bulgária és Románia csatlakozása az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.10.Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.11.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.12.Viszontbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.13.A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.14.A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.15.Az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézés (átdolgozás) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.16.A vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény (a 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.17.A halászati tevékenységek ellenőrzése az Antarktiszon * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.18.Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény)* (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.19.Bulgáriának és Romániának az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.20.Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.21.Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozása */***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.22.Az eljárási szabályzat kiegészítése a helyesbítésekről szóló új 204a. cikkel (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.23.Az eljárási szabályzat alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos 201. cikk módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.24.Konzultáció Alessandra Mussolini mentelmi jogáról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.25.Ashley Mote parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.26.4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.27.A Számvevőszék 9/2006. számú különjelentése a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási kiadásokról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.28.A jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.29.Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog („Róma II”) ***III (szavazás)
  
8.30.Közösségi cselekvési program az egészségügy területén (2007-2013) ***II (szavazás)
  
8.31.Higanytartalmú mérőeszközök ***II (szavazás)
  
8.32.Az élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre és élelmiszer-aromákra vonatkozó egységes engedélyezési eljárás ***I (szavazás)
  
8.33.Élelmiszer-adalékanyagok ***I (szavazás)
  
8.34.Élelmiszerenzimek ***I (szavazás)
  
8.35.Ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-aromák és -összetevők ***I (szavazás)
  
8.36.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (zárószavazás)
  
8.37.Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítása, kijelölése és védelme * (szavazás)
  
8.38.A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei (szavazás)
  
8.39.Az ipari halászat, valamint a halliszt- halolajtermelés (szavazás)
 9.A kormányközi konferencia összehívása (módosítások benyújtási határideje)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A munkajog korszerűsítése szembenézve a 21. század kihívásaival (a vita folytatása)
 14.A munkavállalók kiküldetése (vita)
 15.Az Európai Unió tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről (vita)
 16.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.A vasútról szóló első csomag végrehajtása (vita)
 19.A légi közlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozás) ***I (vita)
 20.A mozgásban lévő Európáért - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (vita)
 21.EU-Kína kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok (vita)
 22.A következő ülés napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés a kormányközi konferencia összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (EU-Szerződés 48. cikke) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 14/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 16/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 17/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 19/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677).

A bizottság kedvező véleményt adott az átcsoportosításra vonatkozóan a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 20/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678).

A bizottság teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 23/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681).

A bizottság teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 24/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682).

A bizottság kedvező véleményt adott az átcsoportosításra vonatkozóan a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az iraki menekültek emberjogi helyzete

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek és az országon belül áttelepített személyek helyzetéről (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo és Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek humanitárius helyzetéről (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek humanitárius helyzetéről (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Javier Moreno Sánchez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek és az országon belül áttelepített személyek humanitárius helyzetéről (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek és az országon belül áttelepített személyek humanitárius helyzetéről (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az iraki menekültek humanitárius helyzetéről (B6-0308/2007).

II.   Az emberi jogok megsértése a Dnyeszteren túli területeken (Moldova)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában történő megsértéséről és annak szükségességéről, hogy az EU segítsen megoldani ezt a zsákutcába jutott konfliktust a Moldovai Köztársaság e régiójában (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában (Moldova) történő megsértéséről (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában (Moldova) történő megsértéséről (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre és Radu Ţîrle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában történő megsértéséről és annak szükségességéről, hogy az EU segítsen megoldani ezt a zsákutcába jutott konfliktust a Moldovai Köztársaság e régiójában (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában történő megsértéséről és annak szükségességéről, hogy az EU segítsen megoldani ezt a zsákutcába jutott konfliktust a Moldovai Köztársaság e régiójában (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok Transznisztriában történő megsértéséről és annak szükségességéről, hogy az EU segítsen megoldani ezt a zsákutcába jutott konfliktust a Moldovai Köztársaság e régiójában (B6-0304/2007).

III.   Vietnami emberjogi helyzet

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Vietnamban (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano és Marc Tarabella, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Vietnamban (B6-0306/2007).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


5. A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***I (vita)

Jelentés a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Markus Ferber előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pervenche Berès (az ECON bizottság véleményének előadója), Stephen Hughes (az EMPL bizottság véleményének előadója), Hannes Swoboda (az ITRE bizottság véleményének előadója), Markus Pieper (a REGI bizottság véleményének előadója), Marianne Thyssen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Luigi Cocilovo, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Henry Nattrass, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui és Nathalie Griesbeck.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.11-i jegyzőkönyv 7.10. pont .

Felszólal: Reinhard Rack, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nincs jelen.


6. Pénzügyi szolgáltatások (2005-2010) - Fehér könyv (vita)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005-2010) - Fehér könyv [2006/2270(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean-Paul Gauzès (a JURI bizottság véleményének előadója), Othmar Karas, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Sahra Wagenknecht, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: John Whittaker, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Petre Popeangă, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.11-i jegyzőkönyv 7.12. pont .


7. A munkajog korszerűsítése szembenézve a 21. század kihívásaival (vita)

Jelentés a munkajog korszerűsítéséről szembenézve a 21. század kihívásaival [2007/2023(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Donata Gottardi (az ECON bizottság véleményének előadója), Mia De Vits (az IMCO bizottság véleményének előadója), Kartika Tamara Liotard (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Albino Silva Peneda, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Luigi Cocilovo, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Roger Helmer, független.

Mivel elérkezett a szavazások órája, a vitát e ponton félbeszakítják.

A vita 15.00 órakor folytatódik (13. pont)..


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


8.1. Az Európai Parlament alelnökének megválasztása (szavazás)

A napirend szerint alelnök megválasztása következik, aki a Pierre Moscovici lemondását követően megüresedett posztot foglalja el 2007.06.26-i hatállyal.

Az elnök bejelenti, hogy megkapta a PSE képviselőcsoporttól Martine Roure jelölését.

Mivel Martine Roure az egyetlen jelölt, az elnök javasolja, hogy a Parlament közfelkiáltással válassza meg az eljárási szabályzat 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

A Parlament jóváhagyja ezt a javaslatot.

A Parlament közfelkiáltással megválasztja Martine Roure-t.

Az elnök kihirdeti Martine Roure európai parlamenti alelnökké történő megválasztását és gratulál neki ehhez. Az eljárási szabályzat 17. cikke (1) bekezdése értelmében az elsőbbségi sorrendnek megfelelően elfoglalja a távozó alelnök helyét.


8.2. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem: Önkéntes hozzájárulás a gazdasági és társadalmi kohézióhoz (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)

A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem: Önkéntes hozzájárulás a gazdasági és társadalmi kohézióhoz

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyva


8.3. Az EK és Algéria közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004. május 1-jei bővítés) *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0291)

A Parlament hozzájárulását adja.


8.4. Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0292)


8.5. Az EK és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0293)


8.6. Az EK és Örményország közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0294)


8.7. Az EK és Azerbajdzsán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0295)


8.8. Az EK és Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0296)


8.9. Bulgária és Románia csatlakozása az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, Bulgáriának és Romániának az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0297)


8.10. Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Pervenche Berès (előadó) nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján, és visszavonja az illetékes bizottság módosításának első részét.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0298)


8.11. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0299)


8.12. Viszontbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a viszontbiztosításról szóló 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Pervenche Berès (előadó) nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján, és visszavonja az illetékes bizottság módosítását.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0300)


8.13. A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0301)


8.14. A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jan Andersson (előadó) nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján, és közli, hogy visszavonták az illetékes bizottság 1–3. módosítását.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0302)


8.15. Az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézés (átdolgozás) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Nikolaos Vakalis (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0303)


8.16. A vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény (a 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0304)


8.17. A halászati tevékenységek ellenőrzése az Antarktiszon * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0305)


8.18. Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény)* (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0306)


8.19. Bulgáriának és Romániának az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Bulgáriának és Romániának a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0307)


8.20. Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0308)


8.21. Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozása */***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásra [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0309)


8.22. Az eljárási szabályzat kiegészítése a helyesbítésekről szóló új 204a. cikkel (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a helyesbítésekről szóló új 204a. cikkel való kiegészítéséről [2005/2041(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT , AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0310)

Az új rendelkezés a következő ülés első napján lép hatályba.


8.23. Az eljárási szabályzat alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos 201. cikk módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az eljárási szabályzat alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos 201. cikkének módosításáról [2006/2192(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT , MÓDOSÍTÁS AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0311)

Az új rendelkezés a következő ülés első napján lép hatályba.


8.24. Konzultáció Alessandra Mussolini mentelmi jogáról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Alessandra Mussolini kiváltságairól és mentelmi jogáról szóló konzultációra irányuló kérelemről [2006/2301(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0312)


8.25. Ashley Mote parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Ashley Mote kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2007/2122(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0313)


8.26. 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről - Bizottság [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: James Elles (A6-0268/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0314)


8.27. A Számvevőszék 9/2006. számú különjelentése a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási kiadásokról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Számvevőszék 9/2006. számú, a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási költségekről szóló különjelentéséről [2007/2077(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0315)


8.28. A jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálásáról [2005/2140(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0316)


8.29. Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog („Róma II”) ***III (szavazás)

Jelentés a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0317)


8.30. Közösségi cselekvési program az egészségügy területén (2007-2013) ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0318)


8.31. Higanytartalmú mérőeszközök ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0319)


8.32. Az élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre és élelmiszer-aromákra vonatkozó egységes engedélyezési eljárás ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0320)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0320)

Felszólalások a szavazásról:

- Hartmut Nassauer, a szavazás előtt, a PPE-DE képviselőcsoport szavazási listájával kapcsolatban.


8.33. Élelmiszer-adalékanyagok ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0321)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0321)


8.34. Élelmiszerenzimek ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0322)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0322)


8.35. Ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-aromák és -összetevők ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0323)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0323)


8.36. Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (zárószavazás)


Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

A vita lefolytatásának időpontja: 2007.05.22 (2007.05.22-i jegyzőkönyv 20. pont ).

2007. május 23-i ülésén a Parlament elutasította az irányelvre irányuló javaslatot (2007.05.23-i jegyzőkönyv 54. pont )

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Felszólal: Astrid Lulling (előadó), aki javasolja az illetékes bizottság módosításainak és jelentésének elutasítását, valamint Pervenche Berès (az ECON bizottság elnöke), e felszólalással kapcsolatban.

Elutasítva

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elutasítva

(Az elfogadott szövegek között szerepel a Bizottság javaslatának elutasítását megerősítő jogalkotási állásfoglalás (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítása, kijelölése és védelme * (szavazás)

Jelentés az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0325)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0325)


8.38. A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei (szavazás)

Jelentés a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei [2007/2089(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0326)

Felszólalások a szavazásról:

- Alejo Vidal-Quadras (előadó) a 2. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


8.39. Az ipari halászat, valamint a halliszt- halolajtermelés (szavazás)

Jelentés az ipari halászatról, valamint a halliszt- és halolajtermelésről [2004/2262(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Felszólal: Åsa Westlund, aki közli, hogy hiába kért a jelentéseiről folytatott szavazás folyamán kétszer is elektronikus ellenőrzést (A6-0153/2007 és A6-0154/2007) (az elnök asszony ezt tudomásul veszi).


9. A kormányközi konferencia összehívása (módosítások benyújtási határideje)

Az elnök asszony bejelenti, hogy a kormányközi konferencia összehívásáról szóló Leinen-jelentéshez (A6-0279/2007) (a napirend 46. pontja) fűzött módosítások benyújtási határidejét meghosszabbították 2007.07.10., kedd 15 óráig.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

María Sornosa Martínez -jelentés - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Åsa Westlund -jelentés - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Alejo Vidal-Quadras -jelentés - A6-0249/2007: Markus Pieper

Jeanine Hennis-Plasschaert -jelentés - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.10 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


13. A munkajog korszerűsítése szembenézve a 21. század kihívásaival (a vita folytatása)

Jelentés a munkajog korszerűsítéséről szembenézve a 21. század kihívásaival [2007/2023(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Felszólal: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.11-i jegyzőkönyv 7.13. pont .


14. A munkavállalók kiküldetése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0041/2007) tesz fel: Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A munkavállalók kiküldetése (B6-0132/2007)

Jan Andersson kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Van Lancker, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa és Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében, „A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett” című bizottsági közleményről (B6-0266/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.11-i jegyzőkönyv 7.14. pont .


15. Az Európai Unió tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről (vita)

Jelentés az Európai Unió jövőbeli tengerpolitikájáról: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről [2006/2299(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Satu Hassi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jorgo Chatzimarkakis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Struan Stevenson (a PECH bizottság véleményének előadója), Yiannakis Matsis (a REGI bizottság véleményének előadója), Luís Queiró, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Josu Ortuondo Larrea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Georgios Toussas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira és Margie Sudre.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns és Joe Borg

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.12-i jegyzőkönyv 6.3. pont .


16. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0133/2007).

Első rész

Kérdés: 28 (Catherine Stihler): Konzultáció a betegek tájékoztatásáról.

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Catherine Stihler kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 26 (Brian Crowley): Küzdelem a fiatalok munkanélkülisége és a tartós munkanélküliség ellen az EU-n belül.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Brian Crowley kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 27 (Olle Schmidt): Európa: az üldözött írók és újságírók menedékhelye.

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Olle Schmidt, Jörg Leichtfried és Jim Allister kiegészítő kérdéseire.

Második rész

Kérdés: 29 (Stavros Arnaoutakis): Az Égei-tenger halállományai kipusztulásának veszélye.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): A gyermekek jogainak védelme az Európai Unió külső kapcsolataiban.

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 31 (Bernd Posselt): Stratégia a Fekete-tenger medencéje számára.

Benita Ferrero-Waldner válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Reinhard Rack és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 32 (Evgeni Kirilov): A Líbiában fogva tartott bolgár ápolónők és palesztin orvos helyzete.

Benita Ferrero-Waldner válaszol a kérdésre, illetve Evgeni Kirilov, Glyn Ford és Bogusław Sonik kiegészítő kérdéseire.

A 33. és 34. kérdésre írásban válaszolnak majd.

Kérdés: 35 (Georgios Papastamkos): Atomenergia a balkáni régióban.

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos, Paul Rübig és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 36 (Dimitrios Papadimoulis):

Andris Piebalgs válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 37 (Justas Vincas Paleckis): Az üzemanyagkészletekkel való gazdálkodás Görögországban.

Andris Piebalgs válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.10 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PSE és a Verts/ALE képviselőcsoportok részéről az alábbi, kinevezésre irányuló kérelmeket kapta:

AFET bizottság: Béatrice Patrie

IMCO bizottság: Béatrice Patrie helyére Catherine Anita Neris

REGI bizottság: Bernadette Bourzai helyére Pierre Pribetich

AGRI bizottság: Bernadette Bourzai

CULT bizottság: Mikel Irujo Amezaga

LIBE bizottság: Roselyne Lefrançois

FEMM bizottság: Roselyne Lefrançois

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant a továbbiakban nem tagja a PECH bizottságnak.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. A vasútról szóló első csomag végrehajtása (vita)

Jelentés a vasútról szóló első csomag végrehajtásáról [2006/2213(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Elisabeth Jeggle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Navarro, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.12-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


19. A légi közlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Elisabeth Jeggle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ulrich Stockmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.11-i jegyzőkönyv 7.11. pont .


20. A mozgásban lévő Európáért - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (vita)

Jelentés: „A mozgásban lévő Európáért - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára” [2006/2227(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Satu Hassi (az ITRE bizottság véleményének előadója), Dieter-Lebrecht Koch, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Paolo Costa, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.07.12-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


21. EU-Kína kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0032/2007) tesz fel: Helmuth Markov, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A legutóbbi fejlemények a Kínával fenntartott kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban (B6-0129/2007)

Helmuth Markov kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Peter Mandelson (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Georgios Papastamkos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson és Bastiaan Belder, aki kérdést intéz a Bizottsághoz, melyre Peter Mandelson írásban fog válaszolni.

A vitát berekesztik.


22. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 391.081/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 24.00 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat