Rodyklė 
Protokolas
PDF 244kWORD 182k
Antradienis, 2007 m. liepos 10 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2. Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas ***I (diskusijos)
 6.Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (diskusijos)
 7.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  
8.2.Regionų komiteto konsultacijos prašymas Savanorystės nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas dėl EB ir Alžyro asociacijos sudarymo siekiant atsižvelgti į 2004 m. gegužės 1 d. plėtrą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.EB ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.EB ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.EB ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.EB ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.12.Perdraudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.13.Nauja statistinė produktų klasifikacija pagal veiklos rūšį (CPA) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.14.Darbo jėgos atrankinis tyrimas Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.15.Raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimas (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.16.Jungtinių Tautų konvencija dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 954/79 panaikinimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.17.Žvejybos Antarkties jūrose kontrolės priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.18.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Europolo konvencijos* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.19.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl ES valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.20.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.21.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais */***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.22.Klaidų ištaisymas (naujas Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.23.Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimas (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio pakeitimas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.24.Konsultacija dėl Alessandra Mussolini imuniteto ir privilegijų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.25.Prašymas ginti Ashley Mote imunitetą ir privilegijas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.26.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2007 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.27.Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2006 dėl Komisijos, Parlamento ir Tarybos vertimo raštu išlaidų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.28.Su teisės aktais susijusių administravimo išlaidų sumažinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.29.Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („ROMA II“) ***III (balsavimas)
  
8.30.Bendrijos veiksmų programa sveikatos srityje (2007−2013 m.) ***II (balsavimas)
  
8.31.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***II (balsavimas)
  
8.32.Bendra leidimų suteikimo maisto priedams, fermentams ir kvapiosioms medžiagoms procedūra ***I (balsavimas)
  
8.33.Maisto priedai ***I (balsavimas)
  
8.34.Maisto fermentai ***I (balsavimas)
  
8.35.Kvapiosios medžiagos ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***I (balsavimas)
  
8.36.Alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifų derinimas * (galutinis balsavimas)
  
8.37.Europos ypatingos svarbos infrastruktūra * (balsavimas)
  
8.38.Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos (balsavimas)
  
8.39.Pramoninė žuvininkystė ir žuvų miltų bei žuvų taukų gamyba (balsavimas)
 9.Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (pakeitimų pateikimo terminas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijų tęsinys)
 14.Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)
 15.Būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos linkme. Europos vandenynų ir jūrų vizija (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 20.Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui (diskusijos)
 21.ES ir Kinijos dvišaliai prekybos santykiai (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 14/2007.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 16/2007.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 17/2007.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 19/2007.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 2 dalimi, jis išreiškė palankią nuomonę dėl perkėlimo.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 20/2007.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 2 ir 3 dalimi, jis leido perkelti visus asignavimus.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 23/2007.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 2 ir 3 dalimi, jis leido perkelti visus asignavimus.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 24/2007.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 2 dalimi, jis išreiškė palankią nuomonę dėl perkėlimo.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Irako pabėgėlių humanitarinė padėtis

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėties (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo ir Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių humanitarinės padėties (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių humanitarinės padėties (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Javier Moreno Sánchez PSE frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėties (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėties (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu – dėl Irako pabėgėlių humanitarinės padėties (B6-0308/2007).

II.   Žmogaus teisių pažeidimai Padniestrėje (Moldova)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje ir ES pagalbos sprendžiant šio Moldovos Respublikos regiono „užšaldytą“ konfliktą poreikis (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje (Moldova) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje (Moldova) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre ir Radu Ţîrle PPE-DE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje ir ES pagalbos sprendžiant šio Moldovos Respublikos regiono „užšaldytą“ konfliktą poreikis (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje ir ES pagalbos sprendžiant šio Moldovos Respublikos regiono „užšaldytą“ konfliktą poreikis (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Padniestrėje ir ES pagalbos sprendžiant šio Moldovos Respublikos regiono „užšaldytą“ konfliktą poreikis (B6-0304/2007).

III.   Žmogaus teisės Vietname

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu – dėl Vietnamo (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Vietnamo (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių Vietname (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano ir Marc Tarabella PSE frakcijos vardu – dėl Vietnamo (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Vietnamo (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių Vietname (B6-0306/2007).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


5. Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumo [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Markus Ferber pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Pervenche Berès (ECON komiteto nuomonės referentė), Stephen Hughes (EMPL komiteto nuomonės referentas), Hannes Swoboda (ITRE komiteto nuomonės referentas), Markus Pieper (REGI komiteto nuomonės referentas), Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Brian Simpson PSE frakcijos vardu, Luigi Cocilovo ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli ITS frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui ir Nathalie Griesbeck.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.10 protokolo 11.07.2007.

Kalbėjo Reinhard Rack, kuris apgailestavo dėl to, kad posėdyje nedalyvauja Tarybos atstovų.


6. Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (diskusijos)

Pranešimas dėl finansinių paslaugų 2005–2010 m. – Baltoji knyga [2006/2270(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ieke van den Burg (A6-0248/2007).

Ieke van den Burg pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès (JURI komiteto nuomonės referentas), Othmar Karas PPE-DE frakcijos vardu, Pervenche Berès PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, ir Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Petre Popeangă ITS frakcijos vardu, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.12 protokolo 11.07.2007.


7. Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijos)

Pranešimas dėl darbo teisės modernizavimo įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius [2007/2023(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Donata Gottardi (ECON komiteto nuomonės referentas), Mia De Vits (IMCO komiteto nuomonės referentas), Kartika Tamara Liotard (FEMM komiteto nuomonės referentas), José Albino Silva Peneda PPE-DE frakcijos vardu, Ole Christensen PSE frakcijos vardu, Luigi Cocilovo ALDE frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel UEN frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, ir Roger Helmer , nepriklausomas Parlamento narys.

Atėjus balsuoti skirtam laikui, diskusijos buvo nutrauktos.

Jos bus tęsiamos 15.00 val. (13 punktas).


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


8.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)

Kitas darbotvarkės punktas – pirmininko pavaduotojo, užimsiančio Pierre Moscovici vietą, kuri tapo laisva šiam nuo 2007 06 26 atsistatydinus, rinkimai.

Pirmininkas pranešė, kad PSE frakcija pasiūlė Martine Roure kandidatūrą.

Kadangi Martine Roure – vienintelė kandidatė, Pirmininkas pasiūlė Parlamentui taikyti Darbo tvarkos taisyklių 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą – rinkimus be balsavimo, dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Parlamentas išrinko Martine Roure be balsavimo, dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.

Pirmininkas paskelbė Martine Roure Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja ir šia proga ją pasveikino. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 17 straipsnio 1 dalį ji eilės tvarka užėmė išeinančio pirmininko pavaduotojo vietą.


8.2. Regionų komiteto konsultacijos prašymas Savanorystės nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)

Regionų komiteto konsultacijos prašymas Savanorystės nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Patvirtinta.


8.3. Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas dėl EB ir Alžyro asociacijos sudarymo siekiant atsižvelgti į 2004 m. gegužės 1 d. plėtrą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociacijos sudarymo siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą protokolo sudarymo [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0291).

Parlamentas davė pritarimą.


8.4. EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0293).


8.5. EB ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0293)


8.6. EB ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0294).


8.7. EB ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0295).


8.8. EB ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0296).


8.9. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0297).


8.10. Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Pervenche Berès (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį ir atšaukė pirmą atsakingo komiteto pakeitimo dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0298).


8.11. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0299).


8.12. Perdraudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Pervenche Berès (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį ir atšaukė atsakingo komiteto pakeitimą.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0300).


8.13. Nauja statistinė produktų klasifikacija pagal veiklos rūšį (CPA) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio naują statistinį produktų klasifikatorių pagal veiklos rūšis (CPA) ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0301).


8.14. Darbo jėgos atrankinis tyrimas Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jan Andersson (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį ir nurodė, kad 1–3 atsakingo komiteto pakeitimai buvo atšaukti.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0302).


8.15. Raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimas (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos (nauja redakcija) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Nikolaos Vakalis (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0303).


8.16. Jungtinių Tautų konvencija dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 954/79 panaikinimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 954/79 dėl Jungtinių Tautų Konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0304).


8.17. Žvejybos Antarkties jūrose kontrolės priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 601/2004, nustatantį tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 3943/90, (EB) Nr. 66/98 ir (EB) Nr. 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0305).


8.18. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Europolo konvencijos* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0306).


8.19. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl ES valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0307).


8.20. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0308).


8.21. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais */***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0309).


8.22. Klaidų ištaisymas (naujas Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl naujo 204a straipsnio dėl klaidų ištaisymo įtraukimo į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles [2005/2041(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO, DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0310).

Nauja nuostata pradės galioti pirmą ateinančios plenarinės sesijos dieną.


8.23. Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimas (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio pakeitimas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio dėl Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimo pakeitimo [2006/2192(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO, DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0311).

Nauja nuostata pradės galioti pirmą ateinančios plenarinės sesijos dieną.


8.24. Konsultacija dėl Alessandra Mussolini imuniteto ir privilegijų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl konsultacijos dėl Alessandros Mussolini imuniteto ir privilegijų [2006/2301(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0312).


8.25. Prašymas ginti Ashley Mote imunitetą ir privilegijas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Ashley Mote imunitetą ir privilegijas [2007/2122(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0313).


8.26. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2007 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2007 projekto
III skirsnis – Komisija [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: James Elles (A6-0268/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0314).


8.27. Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2006 dėl Komisijos, Parlamento ir Tarybos vertimo raštu išlaidų (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 9/2006 dėl Komisijos, Parlamento ir Tarybos vertimo raštu išlaidų [2007/2077(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0315).


8.28. Su teisės aktais susijusių administravimo išlaidų sumažinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas Su teisės aktais susijusių administravimo išlaidų sumažinimas [2005/2140(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0316).


8.29. Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („ROMA II“) ***III (balsavimas)

Pranešimas: dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („ROMA II“) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Pritarimui reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0317).


8.30. Bendrijos veiksmų programa sveikatos srityje (2007−2013 m.) ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2007−2013 m.) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0318).


8.31. Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo prietaisais apribojimu [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Bendroji pozicija paskelbta patvirtinta (P6_TA(2007)0319).


8.32. Bendra leidimų suteikimo maisto priedams, fermentams ir kvapiosioms medžiagoms procedūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0320).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0320).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Hartmut Nassauer prieš balsavimą dėl PPE-DE frakcijos balsavimo sąrašo


8.33. Maisto priedai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto priedų [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0321).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0321).


8.34. Maisto fermentai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB ir Tarybos direktyvą 2001/112/EB [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0322).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0322).


8.35. Kvapiosios medžiagos ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***I (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir Direktyvą 2000/13/EB [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0323).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0323).


8.36. Alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifų derinimas * (galutinis balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Diskusijos buvo surengtos 2007 05 22 (punktas 20 protokolo 22.05.2007).

Per 2007 m. gegužės 23 d. posėdį Parlamentas atmetė pasiūlymą dėl direktyvos (punktas 54 protokolo 23.05.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo: Astrid Lulling (pranešėjas), kuri rekomendavo atmesti atsakingo komiteto pakeitimus bei jo pranešimą ir Pervenche Berès (ECON komiteto pirmininkė) dėl šio pasiūlymo.

Atmesta.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Atmesta

(Teisėkūros rezoliucija, patvirtinanti Komisijos pasiūlymo atmetimą, pateikiama „Priimtuose tekstuose“(P6_TA(2007)0324).)


8.37. Europos ypatingos svarbos infrastruktūra * (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0325).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0325).


8.38. Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos (balsavimas)


Pranešimas dėl dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvų [2007/2089(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0326).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Alejo Vidal-Quadras (pranešėjas) pateikė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


8.39. Pramoninė žuvininkystė ir žuvų miltų bei žuvų taukų gamyba (balsavimas)

Pranešimas dėl pranešimo dėl pramoninės žuvininkystės, žuvų miltų ir žuvų taukų [2004/2262(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0327).

°
° ° °

Kalbėjo Åsa Westlund, nurodžiusi, kad, balsuojant dėl jos pranešimų, ji du kartus prašė elektroniniu būdu patikrinti balsavimo rezultatus, tačiau į jos prašymą nebuvo atsižvelgta (A6-0153/2007 ir A6-0154/2007) (Pirmininkė atsižvelgė į jos pastabą).


9. Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (pakeitimų pateikimo terminas)

Pirmininkė pranešė, kad pakeitimų dėl J. Leinen pranešimo dėl tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo pateikimo (A6-0279/2007) (darbotvarkės 46 punktas) terminas pratęstas iki 2007 07 10, antradienio, 15 val.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Pranešimas: Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Pranešimas: Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Pranešimas: Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl darbo teisės modernizavimo įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius [2007/2023(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Kalbėjo: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews ir Vladimír Špidla (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.13 protokolo 11.07.2007.


14. Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0041/2007) kurį uždavė Jan Andersson EMPL komiteto vardu Komisijai: Darbuotojų komandiravimas (B6-0132/2007)

Jan Andersson pateikė žodinį klausimą.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Philip Bushill-Matthews PPE-DE frakcijos vardu, Anne Van Lancker PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Mary Lou McDonald GUE/NGL frakcijos vardu, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa ir Vladimír Špidla.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Andersson EMPL komiteto vardu dėl Komisijos komunikato „Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje. Jo teikiamos naudos ir pajėgumų didinimas užtikrinant darbuotojų apsaugą“ (B6-0266/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.14 protokolo 11.07.2007.


15. Būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos linkme. Europos vandenynų ir jūrų vizija (diskusijos)

Pranešimas dėl būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos. Europos vandenynų ir jūrų vizija [2006/2299(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Satu Hassi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jorgo Chatzimarkakis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Struan Stevenson (PECH komiteto nuomonės referentas), Yiannakis Matsis (REGI komiteto nuomonės referentas), Luís Queiró PPE-DE frakcijos vardu, Paulo Casaca PSE frakcijos vardu, Josu Ortuondo Larrea ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Toussas GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira ir Margie Sudre.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns ir Joe Borg

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 12.07.2007.


16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0133/2007).

Pirma dalis

Klausimas 28 (Catherine Stihler): Konsultavimasis dėl pacientų informavimo

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Catherine Stihler papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Brian Crowley): ES kova su jaunimo ir ilgalaikiu nedarbu

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Brian Crowley papildomą klausimą.

Klausimas 27 (Olle Schmidt): Europa – persekiojamų rašytojų ir žurnalistų prieglobstis

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Olle Schmidt, Jörg Leichtfried ir Jim Allister papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 29 (Stavros Arnaoutakis): Visiško Egėjo jūros žuvų išteklių išeikvojimo pavojus

Joe Borg (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomus klausimus.

Klausimas 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vaikų teisių apsauga Europos Sąjungos išorės santykių kontekste

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 31 (Bernd Posselt): Juodosios jūros regionui taikoma strategija

Benita Ferrero-Waldner atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt, Reinhard Rack ir Danutė Budreikaitė papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Evgeni Kirilov):

Benita Ferrero-Waldner atsakė į klausimą ir į Evgeni Kirilov, Glyn Ford ir Bogusław Sonik papildomus klausimus.

Į 33 ir 34 klausimus bus atsakyta raštu.

Klausimas 35 (Georgios Papastamkos): Branduolinė energetika Balkanų regione

Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos, Paul Rübig ir Danutė Budreikaitė papildomus klausimus.

Klausimas 36 (Dimitrios Papadimoulis): kuro atsargų laikymas Graikijoje

Andris Piebalgs atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis papildomą klausimą.

Klausimas 37 (Justas Vincas Paleckis): Naftotiekis „Družba“.

Andris Piebalgs atsakė į klausimą ir į Justas Vincas Paleckis ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.10 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PSE ir Verts/ALE frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

AFET komitetas: Béatrice Patrie

IMCO komitetas: Catherine Neris vietoj Béatrice Patrie

REGI komitetas: Pierre Pribetich vietoj Bernadette Bourzai

AGRI komitetas: Bernadette Bourzai

CULT komitetas: Mikel Irujo Amezaga

LIBE komitetas: Roselyne Lefrançois

FEMM komitetas: Roselyne Lefrançois

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant jau nėra PECH komiteto narys.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimo [2006/2213(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elisabeth Jeggle PPE-DE frakcijos vardu, Robert Navarro PSE frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 12.07.2007.


19. Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (išdėstyta nauja redakcija) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elisabeth Jeggle PPE-DE frakcijos vardu, Ulrich Stockmann PSE frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.11 protokolo 11.07.2007.


20. Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui (diskusijos)

Pranešimas dėl judumo Europoje skatinimo. Tvarus judumas mūsų kontinentui [2006/2227(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Satu Hassi (ITRE komiteto nuomonės referentas), Dieter-Lebrecht Koch PPE-DE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender PSE frakcijos vardu, Paolo Costa ALDE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 12.07.2007.


21. ES ir Kinijos dvišaliai prekybos santykiai (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0032/2007) kurį uždavė Helmuth Markov, INTA komiteto vardu, Komisijai: Naujausios tendencijos dvišaliuose prekybiniuose santykiuose su Kinija (B6-0129/2007)

Helmuth Markov pateikė žodinį klausimą.

Peter Mandelson (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Francisco Assis PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson ir Bastiaan Belder, uždavęs klausimą Komisijai, į kurį Peter Mandelson pažadėjo atsakyti raštu.

Diskusijos baigtos.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 391.081/OJME).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 24.00 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secrétaire Général

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika