Indiċi 
Minuti
PDF 252kWORD 257k
It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 5.It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)
 6.Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)
 7.Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.2.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.12.Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.15.Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.16.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.17.Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.18.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995* (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.19.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.20.L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it-Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.21.l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.22.Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.23.l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta'l-Artikolu 201 tar-Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.24.Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.25.Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.26.Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.27.Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.28.Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.29.Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ('Ruma II') ***III (votazzjoni)
  
8.30.Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)
  
8.31.Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)
  
8.32.Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.33.L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.34.L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.35.Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)
  
8.36.Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)
  
8.37.L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)
  
8.38.Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)
  
8.39.Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)
 9.Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)
 14.Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)
 15.Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)
 16.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 18.L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)
 19.Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)
 20.Lejn Ewropa mobbli - mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)
 21.Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)
 22.Aġenda għas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- * Rapport dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (Artikolu 48 tat-Trattat UE) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 14/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 17/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 19/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677).

Hija tat opinjoni favorevoli rigward it-trasferiment, skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678).

Hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(2,3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 23/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681).

Hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(2,3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 24/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682).

Hija tat opinjoni favorevoli rigward it-trasferiment, skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.


4. Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis u Thierry Cornillet f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo u Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Javier Moreno Sánchez f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0308/2007).

II.   Ksur tad-drittijiet tal-bniedem f' Transnistrija (Moldavja)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija (Moldavja) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija (Moldavja) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre u Radu Ţîrle f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja(B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0304/2007).

III.   Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, dwar il-Vjetnam (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Vjetnam (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano u Marc Tarabella f'isem il-grupp PSE, dwar il-Vjetnam (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Vjetnam (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam (B6-0306/2007).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Markus Ferber ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Stephen Hughes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Hannes Swoboda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Markus Pieper (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Marianne Thyssen f'isem il-grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Michael Henry Nattrass f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui u Nathalie Griesbeck.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

Tkellmu: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .

Tkellem Reinhard Rack biex jesprimi dispjaċir għall-assenza tal-Kunsill.


6. Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)

Rapport dwar il-politika ta' servizzi finanzjarji (2005-2010) - 'White Paper' [2006/2270(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jean-Paul Gauzès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, Pervenche Berès f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, u Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL.

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .


7. Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI [2007/2023(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz ippreżenta r-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Donata Gottardi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Mia De Vits (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Kartika Tamara Liotard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Albino Silva Peneda f'isem il-grupp PPE-DE, Ole Christensen f'isem il-grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-grupp ALDE, Jan Tadeusz Masiel f'isem il-grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, u Roger Helmer Membru mhux affiljat.

Id-dibattitu ġie sospiż f'dak il-waqt għall-ħin tal-votazzjoni.

Ħin li fih jerġa' jitkompla d-dibattitu: 15.00 (punt 13).


IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


8.1. Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

L-Aġenda titlob l-elezzjoni ta' Viċi-President biex jieħu l-post ta' Pierre Moscovici li sar vakanti wara r-riżenja tiegħu b'effett mis-26.06.2007.

Il-President ħabbar li kien irċieva, mill-Grupp PSE, il-kandidatura ta' Martine Roure.

Martine Roure peress li hija l-uniku kandidat, il-President ippropona lill-Assemblea biex tipproċedi b'elezzjoni bil-fomm, bi qbil ma' l-Artikolu 12(1), tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament qabell ma' din il-proposta.

L-Assemblea ħatret lil Martine Roure b'votazzjoni bil-fomm.

Il-President iddikjara lil Martine Roure Viċi-President tal-Parlament Ewropew u ferħilha għall-ħatra tagħha. Bi qbil ma' l-Artikolu 17(1), tar-Regoli ta' Proċedura, hija ħadet, fl-ordni tal-presidenza, il-post tal-Viċi-President preċedenti.


8.2. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Approvazzjoni


8.3. Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0291)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


8.4. Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex tibda titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0292)


8.5. Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0293)


8.6. Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0294)


8.7. Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0295)


8.8. Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0296)


8.9. L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0297)


8.10. Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 92/49/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Pervenche Berès (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u rtira l-ewwel parti ta' l-emenda tal-kumitat kompetenti.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0298)


8.11. Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fejn tidħol l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0299)


8.12. Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Pervenche Berès (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u rtira l-emenda tal-kumitat kompetenti.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0300)


8.13. Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-użu (CPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0301)


8.14. Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-qawwa tax-xogħol fil-Komunità [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jan Andersson (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u għarraf li l-emendi 1 sa 3 tal-kumitat kompetenti kienu ġew irtirati.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0302)


8.15. Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta’ tikkettar ta’ l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Nikolaos Vakalis (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0303)


8.16. Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' l-Imġiba għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0304)


8.17. Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0305)


8.18. Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995* (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0306)


8.19. Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, imwaqqfa mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0307)


8.20. L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it-Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0308)


8.21. l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0309)


8.22. Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar iż-żieda, fir-Regolament tal-Parlament Ewropew, ta' Artikolu 204a ġdid fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew fir-rigward tar-Rettifiki [2005/2041(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI, EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0310)

Id-dispożizzjoni ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss.


8.23. l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta'l-Artikolu 201 tar-Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura [2006/2192(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI, EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0311)

Id-dispożizzjoni ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss.


8.24. Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini [2006/2301(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0312)


8.25. Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar it-talba għad-difiża ta'l-immunitajiet u l-privileggi ta' Ashley Mote [2007/2122(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0313)


8.26. Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 ta'l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: James Elles (A6-0268/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0314)


8.27. Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2007/2077(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0315)


8.28. Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni [2005/2140(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0316)


8.29. Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ('Ruma II') ***III (votazzjoni)

Rapport dwar Abbozz komuni, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ('Ruma II') - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0317)


8.30. Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 29)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0318)


8.31. Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-kummerċjaliżżazzjoni ta' ċertu tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 30)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2007)0319)


8.32. Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 31)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0320)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0320)

Tkellmu:

- Hartmut Nassauer, qabel il-votazzjoni, dwar il-lista tal-votazzjoni tal-Grupp PPE-DE.


8.33. L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 32)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0321)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0321)


8.34. L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/13/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 33)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0322)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0322)


8.35. Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)


Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 34)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0323)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0323)


8.36. Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)


Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Id-dibattitu sar fid-data 22.05.2007 (punt 20 tal- Minuti ta' 22.05.2007).

Fis-seduta tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007, il-Parlament irrifjuta l-proposta għal Direttiva (punt 54 tal- Minuti ta' 23.05.2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 35)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellmu: Astrid Lulling (rapporteur), li rrakkomandat ir-rifjut ta' l-emendi tal-kumitat ikkonċernat, kif ukoll tar-rapport tagħha, u Pervenche Berès (Chairman tal-Kumitat ECON), dwar dan l-intervent.

Rifjutata

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Rifjutata

(Riżoluzzjoni leġiżlattiva kkonfermat ir-rifjut tal-proposta tal-Kumitat li tidher fit-«Testi Adottati» (P6_TA(2007)0324).)


8.37. L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)


Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 36)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0325)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0325)


8.38. Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)


Rapport dwar il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku [2007/2089(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 37)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0326)

Tkellmu:

- Alejo Vidal-Quadras (rapporteur) ippreżenta emenda orali għall-emenda 2, li ġiet aċċettata.


8.39. Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)

Rapport dwar sajd industrijali u l-produzzjoni ta’ ħut imqadded mitħun u ta’ żejt tal-ħut dwar is-sajd industrijali [2004/2262(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 38)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Tkellem Åsa Westlund li indikat li hija talbet, għal xejn, darbtejn , verifika elettronika matul il-votazzjoni dwar ir-rapporti tagħha (A6-0153/2007 et A6-0154/2007) (Il-President ħa nota ta' dan).


9. Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)

Il-President ħabbar li l-iskadenza għat-tressiq ta' l-emendi għar-rapport Leinen dwar is-sejħa għall-Konferenza intergovernattiva (A6-0279/2007) (punt 46 ta' l-Aġenda) tressqet għat-Tlieta 10.07.2007 fit-15:00.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Rapport Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Rapport Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Rapport Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI [2007/2023(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Tkellmu: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .


14. Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0041/2007) mressqa minn Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: , Issekondar ta' ħaddiema (B6-0132/2007)

Jan Andersson għamel il-mistoqsija orali.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Philip Bushill-Matthews f'isem il-grupp PPE-DE, Anne Van Lancker f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Mary Lou McDonald f'isem il-grupp GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa u Vladimír Špidla.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward 'l-Impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: nieħdu l-massimu tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, bil-garanzija tal-ħarsien tal-ħaddiema' (B6-0266/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.14 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .


15. Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)

Rapport dwar politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra [2006/2299(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk ippreżenta r-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Struan Stevenson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Yiannakis Matsis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Luís Queiró f'isem il-grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-grupp PSE, Josu Ortuondo Larrea f'isem il-grupp ALDE, Ian Hudghton f'isem il-grupp Verts/ALE, Georgios Toussas f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira u Margie Sudre.

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellmu: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns u Joe Borg

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


16. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0133/2007).

L-ewwel parti

Mistoqsija 28 (Catherine Stihler): Konsultazzjoni dwar l-informazzjoni tal-pazjenti

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Catherine Stihler.

Mistoqsija 26 (Brian Crowley): Il-ġlieda kontra il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul fl-UE.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Brian Crowley.

Mistoqsija 27 (Olle Schmidt): L-Ewropa: post ta' rifuġju għall-kittieba u l-ġurnalisti persegwitati.

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Olle Schmidt, Jörg Leichtfried u Jim Allister.

It-tieni parti

Mistoqsija 29 (Stavros Arnaoutakis): Riskju li l-istokkijiet tal-ħut fl-Eġew jiġu estinti

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ħarsien tad-drittijiet tat-tfal fir-relazzjonijiet esterni ta' l-Unjoni Ewropea.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 31 (Bernd Posselt): Strateġija għad-dawra tal-Baħar l-Iswed.

Benita Ferrero-Waldner wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Reinhard Rack u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 32 (Evgeni Kirilov): Is-sitwazzjoni ta' l-infermiera Bulgari u t-tobba Palestinjani fil-Libja.

Benita Ferrero-Waldner wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Evgeni Kirilov, Glyn Ford u Bogusław Sonik.

Il-mistoqsijiet 33 u 34 ser jirċievu tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 35 (Georgios Papastamkos): Enerġija nukleari fir-reġjun tal-Balkani

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos, Paul Rübig u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 36 (Dimitrios Papadimoulis): Mmaniġġjar ta' stokkijiet ta' fjuwil fil-Greċja.

Andris Piebalgs wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis.

Mistoqsija 37 (Justas Vincas Paleckis): Pajp taż-żejt “Druzba”.

Andris Piebalgs wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Justas Vincas Paleckis u Paul Rübig.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

17. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PSE u Vert/ALE:

Kumitat AFET: Béatrice Patrie

Kumitat IMCO: Catherine Anita Neris jieħu post Béatrice Patrie

Kumitat REGI: Pierre Pribetich jieħu post Bernadette Bourzai

Kumitat AGRI: Bernadette Bourzai

Kumitat CULT: Mikel Irujo Amezaga

Kumitat LIBE: Roselyne Lefrançois

Kumitat FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant mhux aktar membru tal-Kumitat PECH

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu rratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni bejn issa u l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.


18. L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)

Rapport L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju [2006/2213(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer ippreżenta r-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Navarro f'isem il-grupp PSE, Nathalie Griesbeck f'isem il-grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


19. Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-grupp PPE-DE, Ulrich Stockmann f'isem il-grupp PSE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Jaromír Kohlíček f'isem il-grupp GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .


20. Lejn Ewropa mobbli - mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)

Rapport dwar "Ewropa mobbli - mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna" [2006/2227(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Dieter-Lebrecht Koch f'isem il-grupp PPE-DE, Inés Ayala Sender f'isem il-grupp PSE, Paolo Costa f'isem il-grupp ALDE, Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


21. Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0032/2007) mressqa minnHelmuth Markov, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Żviluppi reċenti fir-relazzjonijiet ta' kummerċ bilaterali maċ-Ċina (B6-0129/2007)

Helmuth Markov għamel il-mistoqsija orali.

Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Francisco Assis f'isem il-grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson u Bastiaan Belder biex iressaq mistoqsija lill-Kummissjoni li għaliha Peter Mandelson ħa ħsieb li jipprovdi tweġiba bil-miktub.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 391.081/OJME).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza