Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg

3. PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 09.07.2007 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 09.07.2007).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martine Roure, namens de PSE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0285/2007);

- Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, Roberta Angelilli en Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0287/2007).

Stemming: 12.07.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid