Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. juuli 2007 - Strasbourg

4. Portugali eesistumise töökava esitlemine (arutelu)
CRE

Nõukogu avaldus: Portugali eesistumise töökava esitlemine

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch fraktsiooni ITS nimel, Gianni De Michelis (fraktsioonilise kuuluvuseta), João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Mirosław Mariusz Piotrowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

Sõna võtsid Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró ja Jan Marinus Wiersma, kes käsitles kõigepealt Liibüas alates 1999. aastast kinnipeetava viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti olukorda (president märkis, et ta esineb selleteemalise avaldusega hiljem) (11.07.2007 protokolli punkt 6), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika