Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg

4. Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston julkilausuma: Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick Louis IND/DEM-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gianni De Michelis, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Mirosław Mariusz Piotrowski.

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

Puheenvuorot: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró ja Jan Marinus Wiersma, joka puhui aluksi Libyassa vuodesta 1999 lähtien vangittuna olevan viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja palestiinalaisen lääkärin tilanteesta (puhemies ilmoitti antavansa aiheesta myöhemmin julkilausuman), (istunnon pöytäkirja 11.7.2007, kohta 6), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö