Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2007 m. liepos 11 d. - Strasbūras

4. Portugalijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos pareiškimas: Portugalijos pirmininkavimo programos pristatymas

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu, Gianni De Michelis , nepriklausomas Parlamento narys, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Mirosław Mariusz Piotrowski.

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

Kalbėjo: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró ir Jan Marinus Wiersma, kuris pradėjo savo kalbą pastabomis apie penkių bulgarių slaugytojų ir palestiniečio gydytojo, nuo 1999 m. kalinamų Libijoje, padėtį (Pirmininkas nurodė, kad vėliau jis darys pareiškimą šia tema) (punktas 6 protokolo 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika