Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2007. gada 11. jūlijs - Strasbūra

4. Portugāles prezidentūras programmas prezentācija (debates)
CRE

Padomes paziņojums: Portugāles prezidentūras programmas prezentācija

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā un Graham Watson ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Patrick Louis IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā, Gianni De Michelis, pie grupām nepiederošs deputāts, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Mirosław Mariusz Piotrowski.

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

Uzstājās: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró un Jan Marinus Wiersma, kurš vispirms izteicās par situāciju, kurā atrodas piecas medicīnas māsas no Bulgārijas un ārsts no Palestīnas, kuri kopš 1999. gada atrodas apcietinājumā Lībijā (sēdes vadītājs norādīja, ka viņš vēlāk sniegs paziņojumu par šo jautājumu) (2007. gada 11. jūlija protokola 6. punkts), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika