Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg

4. Presentatie van het programma van het Portugees voorzitterschap (debat)
CRE

Verklaring van de Raad: Presentatie van het programma van het Portugees voorzitterschap

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie, Gianni De Michelis, niet-ingeschrevene, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Mirosław Mariusz Piotrowski.

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró, Jan Marinus Wiersma, deze eerst over de situatie van de vijf Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts die sedert 1999 in Libië in hechtenis zitten (de Voorzitter deelt mede hierover later een verklaring te zullen afleggen), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid