Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. júla 2007 - Štrasburg

4. Predstavenie programu portugalského predsedníctva (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Rady: Predstavenie programu portugalského predsedníctva

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE a Graham Watson za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch za skupinu ITS, Gianni De Michelis nezávislý poslanec, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Mirosław Mariusz Piotrowski.

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

Vystúpili títo poslanci: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró a Jan Marinus Wiersma, ktorý sa najskôr vyjadril k situácii piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára, ktorí sú zadržiavaní v Líbyi od roku 1999 (predseda uviedol, že k tejto téme prednesie vyhlásenie neskôr), (bod 6 zápisnice zo dňa 11.07.2007),Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia