Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. julij 2007 - Strasbourg

4. Predstavitev programa portugalskega predsedstva (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Sveta: Predstavitev programa portugalskega predsedstva

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, in Graham Watson v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Patrick Louis v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS, Gianni De Michelis samostojni poslanec, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Mirosław Mariusz Piotrowski.

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

Govorili so Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró in Jan Marinus Wiersma, slednji najprej o razmerah petih bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika, ki so od leta 1999 zaprti v Libiji (predsednik je sporočil, da bo v zvezi s tem kasneje podal izjavo) (točka 6 , Zapisnik z dne 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov