Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0279/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0279/2007

Συζήτηση :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

5. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης: γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Παρεμβαίνουν οι Manuel Lobo Antunes (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Jo Leinen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Íñigo Méndez de Vigo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes και Margot Wallström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.07.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου