Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0297(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0174/2007

Ingediende teksten :

A6-0174/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/07/2007 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0331

Notulen
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg

7.5. Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P6_TA-PROV(2007)0331)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA-PROV(2007)0331)

Juridische mededeling - Privacybeleid