Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0174/2007

Teksty złożone :

A6-0174/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/07/2007 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0331

Protokół
Środa, 11 lipca 2007 r. - Strasburg

7.5. Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej(P6_TA(2007)0331)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0331)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności