Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0186/2007

Ingivna texter :

A6-0186/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0332

Protokoll
Onsdagen den 11 juli 2007 - Strasbourg

7.6. Uttjänta fordon (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0332)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0332)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy